עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.1.19

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.1.19 כפי שפורסמו ע"י רשות המים.

המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה

החל מ- 1.1.19 ₪/מ"קהחל מ- 1.7.18 ₪/מ"ק    
2.007 1.998 כמות בהקצאה מים שפירים לחקלאות
3.300 2.797 כמות נחרגת עד 10% מים שפירים לחקלאות
5.708 5.291 כמות נחרגת מעל 10% מים שפירים לחקלאות
1.116 1.112 כמות בהקצאה שפד"ן
3.300 2.797 כמות נחרגת עד 10% שפד"ן
5.708 5.291 כמות מעל 10% שפד"ן
1.023 1.018 כמות בהקצאה מי קולחין באיכות נמוכה
1.278 1.273 כמות נחרגת עד 8% מי קולחין באיכות נמוכה
1.534 1.776 כמות נחרגת מעל 8% מי קולחין באיכות נמוכה
1.189 1.184 כמות בהקצאה קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
1.486 1.273 כמות נחרגת עד 8% קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
1.784 1.776 כמות נחרגת מעל 8% קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
1.508 1.502   מים מליחים
1.357

1.352

  מים מליחים שמוליכותם החשמלית
בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס)

טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות

תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ

מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ

 
החל מ- 1.1.19 החל מ- 1.7.18 החל מ- 1.1.19 החל מ- 1.7.18  
3.34 3.068 0.594 0.378 כמות מוכרת
9.415 8.902 5.708 5.291 מעל למוכרת
7.216 6.932 4.385 4.222 מים לגינון ציבורי

בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.

עודכן לאחרונה ב חמישי, 10 ינואר 2019 14:20

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.