עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.1.19

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.1.19 כפי שפורסמו ע"י רשות המים.

המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה

החל מ- 1.1.19 ₪/מ"קהחל מ- 1.7.18 ₪/מ"ק    
2.007 1.998 כמות בהקצאה מים שפירים לחקלאות
3.300 2.797 כמות נחרגת עד 10% מים שפירים לחקלאות
5.708 5.291 כמות נחרגת מעל 10% מים שפירים לחקלאות
1.116 1.112 כמות בהקצאה שפד"ן
3.300 2.797 כמות נחרגת עד 10% שפד"ן
5.708 5.291 כמות מעל 10% שפד"ן
1.023 1.018 כמות בהקצאה מי קולחין באיכות נמוכה
1.278 1.273 כמות נחרגת עד 8% מי קולחין באיכות נמוכה
1.534 1.776 כמות נחרגת מעל 8% מי קולחין באיכות נמוכה
1.189 1.184 כמות בהקצאה קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
1.486 1.273 כמות נחרגת עד 8% קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
1.784 1.776 כמות נחרגת מעל 8% קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
1.508 1.502   מים מליחים
1.357

1.352

  מים מליחים שמוליכותם החשמלית
בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס)

טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות

תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ

מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ

 
החל מ- 1.1.19 החל מ- 1.7.18 החל מ- 1.1.19 החל מ- 1.7.18  
3.34 3.068 0.594 0.378 כמות מוכרת
9.415 8.902 5.708 5.291 מעל למוכרת
7.216 6.932 4.385 4.222 מים לגינון ציבורי

בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.

עודכן לאחרונה ב חמישי, 10 ינואר 2019 14:20

פריטים קשורים

 • תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) - להערות הציבור

  להלן קישור לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון מס' 1), התשע"ט-2019, שהוכן במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

  הערות ניתן להגיש  עד ליום ד' בניסן התשע"ט (09/04/2019),

 • בג״צ דחה עתירת חקלאי לקבלת מכסות המים באופן פרטני ולא באמצעות האגודות השיתופיות

  התאחדות חקלאי ישראל: "מברכים את בג"צ שהחזיר את הדיון לפורום הציבורי שם צריך להתנהל. בג"צ למעשה מבין כי בלי האגודות החקלאיות השיתופיות , אפשר לפרק את כל החקלאות המאורגנת וכל בעל הון מתל אביב יוכל לרכוש קרקע ומים ולעשות בהם כאוות נפשו"

 • נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019

  אושרו הנהלים למימוש ההשקעות לפי הסכם המים החדש שנחתם בין משרד החקלאות האוצר והתאחדות חקלאי ישראל.

 • אושר סופית: צמצום מספר תאגידי המים והביוב

  מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק תאגידי  מים וביוב (תיקון מס' 12), התשע"ט-2018 של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת.

  מוצע לקבוע הוראות שונות לקידום יישום המתווה לצמצום של מספר תאגידי המים והביוב באמצעות תיקונים הנוגעים למעבר להפעלת משק המים והביוב באמצעות תאגידים אזוריים שיספקו שירותי מים וביוב לכמה רשויות מקומיות. במסגרת זו מוצע לקבוע כי מספרם של התאגידים האזוריים לא יעלה על 30. כמן כן, מוצע להקשות על מתן פטור לתאגיד מהחובה להתמזג לתאגיד אזורי, ולהעביר את הסמכות לתת פטור כאמור ממועצת רשות המים לידי שר האנרגיה, בהתייעצות עם מועצת הרשות ובהסכמת שרי האוצר והפנים. כמו כן, מוצעים תיקונים נלווים שנועדו לשפר את יעילותם ותפקודם של תאגידי המים והביוב ואת רמת השירות שהם נותנים לצרכנים. בין התיקונים הנלווים כאמור, מוצע לחייב תאגיד מים וביוב להתקין מערכת קריאה מרחוק שתשדר את נתוני צריכת המים באופן תדיר ובזמן אמת, וכן לחייב את מועצת רשות המים לקבוע תעריפים מופחתים בשל נזילה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237