מחירון מומלץ לפרגית כבדה לחודש ספטמבר 2018

03 ספט 2018

התאחדות חקלאי ישראל

03-ספט-18

מחירון פרגיות מהגזע הכבד

התחשיב כולל את עלות לולי החושך ולכן אין להוסיף עליו בענין זה.

המחיר כולל הזרקת 2 חיסוני ריאו חי חדשים בשב' 12 ו - 18

נקבות 1

 

   

לחודש:

9.2018

 

 

 

השבוע:

1

2

3

4

ממוצע

42

יום

    37,766 

    37,804 

        37,813 

    37,822 

              37,801 

ימים נוספים

 

        252.50 

        250.89 

             253.89

        256.09 

                      253.34

56

יום

    41,301 

    41,316 

        41,368 

    41,408 

              41,348 

ימים נוספים

 

        307.99 

        308.43 

             308.11

        307.86 

                      308.10

91

יום

    52,081 

    52,111 

        52,151 

    52,183 

              52,132 

ימים נוספים

 

        244.26 

        249.08 

             249.11

        250.12 

                      248.14

119

יום

    58,920 

    59,085 

        59,127 

    59,186 

              59,079 

ימים נוספים

 

        763.88 

        749.29 

             767.57

        765.27 

                      761.50

126

יום

    64,267 

    64,330 

        64,500 

    64,543 

              64,410 

ימים נוספים

 

        260.90 

        258.37 

             243.48

        261.51 

                      256.06

133

יום

    66,093 

    66,139 

        66,204 

    66,374 

              66,202 

ימים נוספים

 

        290.55 

        291.53 

             292.50

        283.85 

                      289.61

147

יום

    70,161 

    70,220 

        70,299 

    70,348 

              70,257 

ימים נוספים

 

        286.62 

        280.56 

             278.45

        282.60 

                      282.06

154

יום

    72,167 

    72,184 

        72,248 

    72,326 

              72,231 

ימים נוספים

 

        259.60 

        285.94 

             284.54

        292.23 

                      280.58

161

יום

    73,984 

    74,186 

        74,240 

    74,371 

              74,195 

             

ללא אפרוח/ה

       

42

יום

    14,475 

    14,513 

        14,522 

    14,532 

              14,510 

ימים נוספים

 

        231.30 

        229.68 

             232.68

        234.88 

                      232.14

56

יום

    17,713 

    17,728 

        17,780 

    17,820 

              17,760 

ימים נוספים

 

        287.48 

        287.92 

             287.61

        287.35 

                      287.59

91

יום

    27,775 

    27,806 

        27,846 

    27,878 

              27,826 

ימים נוספים

 

        221.18 

        226.01 

             226.04

        227.04 

                      225.07

119

יום

    33,968 

    34,134 

        34,175 

    34,235 

              34,128 

ימים נוספים

 

        727.94 

        713.35 

             731.63

        729.34 

                      725.56

126

יום

    39,064 

    39,127 

        39,297 

    39,340 

              39,207 

ימים נוספים

 

        236.75 

        234.21 

             219.32

        237.34 

                      231.90

133

יום

    40,721 

    40,767 

        40,832 

    41,001 

              40,830 

ימים נוספים

 

        282.76 

        283.74 

             284.72

        276.06 

                      281.82

147

יום

    44,680 

    44,739 

        44,818 

    44,866 

              44,776 

ימים נוספים

 

        262.03 

        255.96 

             253.85

        258.02 

                      257.46

154

יום

    46,514 

    46,531 

        46,595 

    46,672 

              46,578 

ימים נוספים

 

        234.72 

        261.06 

             259.66

        263.65 

                      254.77

161

יום

    48,157 

    48,358 

        48,412 

    48,518 

              48,361 

הערות:

החיסונים הם על פי רשימת חיסוני החובה של השירותים הוטרינריים.  במידה ומבוצעים חיסונים נוספים או אם נגרעים חיסונים יש לערוך התחשבנות בהתאם.

התאחדות חקלאי ישראל

03-ספט-18

מחירון פרגיות מהגזע הכבד

 

 

זכרים 1

 

 

 

לחודש

9.2018

 

 

 

השבוע:

 

1

2

3

4

ממוצע

42

יום

   53,336 

   53,376 

   53,385 

   53,394 

              53,373 

ימים נוספים

 

      425.86 

      424.23 

       427.62 

      430.22 

                      426.98

56

יום

   59,298 

   59,315 

   59,372 

   59,417 

              59,350 

ימים נוספים

 

      454.58 

      455.06 

       454.65 

      454.33 

                      454.66

91

יום

   75,208 

   75,242 

   75,285 

   75,319 

              75,263 

ימים נוספים

 

      419.26 

      421.85 

       421.91 

      422.79 

                      421.45

119

יום

   86,948 

   87,054 

   87,098 

   87,157 

              87,064 

ימים נוספים

 

      865.42 

      859.65 

       869.03 

      867.31 

                      865.35

126

יום

   93,006 

   93,071 

   93,181 

   93,228 

              93,122 

ימים נוספים

 

      525.57 

      523.94 

       517.87 

      526.99 

                      523.59

133

יום

   96,685 

   96,739 

   96,806 

   96,917 

              96,787 

ימים נוספים

 

      498.38 

      499.80 

       500.10 

      496.34 

                      498.65

147

יום

103,662 

 103,736 

 103,808 

 103,866 

            103,768 

ימים נוספים

 

      486.05 

      484.73 

       485.42 

      487.68 

                      485.97

154

יום

107,064 

 107,129 

 107,206 

 107,280 

            107,170 

ימים נוספים

 

      495.36 

      508.85 

       507.58 

      522.04 

                      508.46

161

יום

110,532 

 110,691 

 110,759 

 110,934 

            110,729 

             

ללא אפרוח/ה

           

42

יום

   15,905 

   15,945 

   15,954 

   15,963 

              15,942 

ימים נוספים

 

      312.09 

      310.46 

       313.85 

      316.46 

                      313.22

56

יום

   20,274 

   20,291 

   20,348 

   20,394 

              20,327 

ימים נוספים

 

      334.78 

      335.25 

       334.85 

      334.52 

                      334.85

91

יום

   31,992 

   32,025 

   32,068 

   32,102 

              32,047 

ימים נוספים

 

      284.81 

      287.40 

       287.46 

      288.34 

                      287.00

119

יום

   39,966 

   40,072 

   40,117 

   40,175 

              40,083 

ימים נוספים

 

      648.45 

      642.67 

       652.04 

      650.34 

                      648.37

126

יום

   44,505 

   44,571 

   44,681 

   44,728 

              44,621 

ימים נוספים

 

      423.62 

      421.99 

       415.91 

      425.02 

                      421.63

133

יום

   47,471 

   47,525 

   47,592 

   47,703 

              47,573 

ימים נוספים

 

      394.78 

      396.21 

       396.51 

      392.75 

                      395.06

147

יום

   52,998 

   53,072 

   53,143 

   53,201 

              53,104 

ימים נוספים

 

      314.14 

      312.80 

       313.49 

      315.77 

                        314.1

154

יום

   55,197 

   55,261 

   55,338 

   55,412 

              55,302 

ימים נוספים

 

      315.45 

      328.93 

       327.66 

      334.49 

                      326.63

161

יום

   57,405 

   57,564 

   57,631 

   57,753 

              57,588 

החיסון

מועד ביצוע

 

ניו קסל חי + ברונכית חי

שבוע 3

 
 

שבוע 6

 
 

שבוע 8

 
 

שבוע 15

 
 

שבוע 20

 

גמבורו

שבוע 5

 

סלמונלה חי

שבוע 1

 
 

שבוע 7

 

סלמונלה מומת

שבוע 18

 

ברונכית 4/91

שבוע 1

 
 

שבוע 2

 
 

שבוע 13

 

אינפלואנזה

שבוע 2

 
 

שבוע 8

 
 

שבוע 12

 

אבעבועות

שבווע 2

 
 

שבוע 18

 

סלמונלה אינפנטיס

שבוע 5

 
 

שבוע 12

 

לרינגו

שבוע 12

 

ראש נפוח TRT חי

שבוע 6

 
 

שבוע 18

 

ראש נפוח TRT מומת

שבוע 18

 

דלקת מוח

שבוע 15

לנקבות

ריאו חי

שבוע 5

לנקבות

ריאו מומת

שבוע 12

לנקבות

ניוקסל מומת + גמבורו מומת

שבוע 2

לנקבות

 

שבוע 12

לנקבות

מחומשת

שבוע 18

לנקבות

ניוקסל מומת + ברונכית מומת

שבוע 2

לזכרים

 

שבוע 12

לזכרים

 

שבוע 18

לזכרים

ריאו חי חדש

שבוע 12

לנקבות

 

שבוע 18

לנקבות

עודכן לאחרונה ב שני, 03 ספטמבר 2018 09:42

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237