מע"מ עסקאות בשל תמיכת משרד החקלאות בהשקעות במערכות מים / ארנון כרם, רו״ח

לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 0253/18 בעניין מע"מ עסקאות בשל תמיכת משרד החקלאות שהתקבלה בהתאם להחלטת ממשלה.

 1. סעיף 12(א) לחוק מע"מ קובע כי תמיכה או סיוע אחר שקיבל עוסק יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו החייבות בדיווח ותשלום מע"מ.
 2. תקנה 3 לתקנות מע"מ מחריגה ממחיר העסקאות סוגי תקבולים לרבות מענקים שונים וסובסידיות - רשימה זו של תקבולים הינה רשימה סגורה ותמיכת משרד החקלאות לפי הסכם המים עם המדינה אינה כלולה ברשימה זו.
  בשל כך למעשה תמיכה זו חייבת במס ערך מוסף בשיעור המס החל על העוסק המקבל אותה.
 3. החלטת המיסוי קובעת כי תמיכה כזו שנתקבלה בידי עוסק שכל עסקאותיו מכירת פירות וירקות שגידל תהיה גם היא בשיעור מע"מ אפס (שיעור המס החל על ירקות ופירות).
 4. החלטת המיסוי מתייחסת גם אל תמיכה שנתקבלה בידי עוסק שעסקאותיו מעורבות.
  במקרה כזה ידווח מע"מ כיחס העסקאות בשיעור אפס לאלו החייבות במס.
  ייחוס העסקאות הינו באחריות העוסק.
 5. קיים קושי ליישם החלטת מיסוי זו כאשר מקבלת התמיכה הינה אגודה שיתופית חקלאית המקיימת משק מים אך אין לה ידיעה ברורה באשר להיקף הפעילות אצל חבריה צרכני המים החקלאיים, אלא אם ספרי חשבונותיה מנוהלים עדיין במסגרת איחוד עוסקים עם חבריה.
  במקרים אחרים (בהם אין דיווח באיחוד עוסקים) על האגודה חלה אחריות לרכז מידע מחבריה בדבר השימושים של המים לחקלאות.
  במקרה כזה לדעתנו קביעת שיעור החלק שאינו חייב מע"מ יכול שיעשה בהתאם לכמות המים המסופקת לכל אחד מסוגי הגידולים בהעדר מידע על מחזורי עסקאות של כל חבר באגודה - צרכן מים חקלאיים.

"בחן" ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל אגודה מרכזית בע"מ

BAHAN – AUDIT UNION COOPERATIVE SOCIETION IN USRAEL L.T.D

ת.ד 57647 תל-אביב מיקוד 61575 * טלפונים 03-5617430,5622382 פקס: 03-5617689

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עודכן לאחרונה ב ראשון, 11 פברואר 2018 10:54

פריטים קשורים

 • עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.7.2020

  רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

  השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

 • תכנון נכון לצריכת מים בחקלאות / אריה חייקין, עו״ד ו- שרון מאור, עו״ד

  תכנון נכון לצריכת מים בחקלאות, אופן הקצאתם, עלותם וניהולם הכרחיים  להסדרת משק המים, ולאגודות החקלאיות תפקיד חיוני בכך.

  ניהול מקורות המים, הקצאתם ושימושם ואף קביעת מחירי המים נקבעו בחוק המים (1959) אשר תוקן ברבות השנים. במסגרת התיקונים נערכו רפורמות משמעותיות שהמובילה בניהן היא הקמת רשות ממשלתית למים וביוב בשנת 2006. 

 • שערוריית המים בבקעת הירדן / אבנר ממין

  קריסת בארות מים וקידוחים ישנים בבקעה הביאה לקיצוץ נוסף באספקת המים של החקלאים.

 • גם חמישים מעלות לא ימנעו מגיורא שחם לפגוע בחקלאי בבקעת הירדן

  ראש המועצה האזורית בקעת הירדן דורש ממנהל רשות המים להתפטר לאור פגיעה קשה בהספקת המים לחקלאי הבקעה והאזור "מי שאשם במצב שאליו נקלעו חקלאי בקעת הירדן, זו הרשות שאתה מנהל אותה, הייתי מצפה ממך להתפטר לאלתר, נכשלת בתפקידך, כל בר דעת היה לוקח אחריות ומתפטר לנוכח הכישלון". כותב דויד אלחייני, ראש המועצה האזורית במכתב ששיגר לגיורא שחם, מנהל רשות המים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237