החל מסוף החודש: ציבור הרפתנים ירכוש ביטוח לפינוי וכילוי פגרי בקר לחלב ברפתות ישירות בקנט

ביטוח פינוי וכילוי פגרי בקר לחלב שרכשה עד כה מועצת החלב לכלל המגדלים יסתיים, על פי בקשת מועצת החלב, בסוף חודש מאי. המשמעות היא שמגדלים יצטרכו לרכוש  את הביטוח ישירות בקנט כדי שימשיכו להיות זכאים לפינוי הפגרים מהרפת כפי שהיה עד היום. מנתוני קנט עולה כי בשנת 2018 פונו, במסגרת הביטוח,  כ-29,000 ראשי בקר עבורם שילמה קנט כ-14 מיליון ₪ פיצויים.

ביטוח הפינוי והכילוי של פגרי בקר לחלב מכסה את עלויות פינוי פגרי הבקר משטחי הגידול או בשר שנפסל בבית המטבחיים לאתר כילוי מרכזי. ביטוח זה מאפשר ניקוי השוק מבשר פגום וכן שליטה ברמה הלאומית על מחלות אליהן חשוף הענף. השילוב בין השירותים הווטרינריים, מועצת החלב, קנט, וחברת א.ע ביו אקולוגיה מאפשר עמידה בסטנדרטים הגבוהים שמציבים גורמי איכות הסביבה. כאמור, תוקף רכישת ביטוח פינוי וכילוי שנרכש ע"י המועצה לכלל הרפתנים יסתיים בסוף חודש מאי, ולכן ביטוח פינוי וכילוי יירכש ע"י המגדלים ישירות בקנט. מגדל שלא ירכוש ביטוח זה בקנט לא יהיה מבוטח החל מחודש יוני 2019 ולא יוכל לקבל שירות של פינוי וכילוי לפגרי בקר לחלב (לרבות התפרצות מחלת הברוצולוזיס).

יצויין כי על פי החוק, המגדלים נדרשים להחזיק בהסדר לפינוי וכילוי פגרים.

הביטוח המורחב יחל ביום 1.6.2019 ויהיה בתוקף עד ליום 31.12.19.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237