אושר בקריאה ראשונה: הסדרת ייצוא קנאביס רפואי כדי לאפשר יצירת שוק קנאביס רפואי לייצוא ישראלי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנביס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018 של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי כנסת.

כדי לאפשר את פתיחת שוק הקנביס הרפואי ליצוא מחד גיסא ולשמור על שלום הציבור וביטחונו מאידך גיסא, מוצע לקבוע כי רישיון לעיסוק בקנביס לצרכים רפואיים ולמחקר, למעט רישיון לשימוש עצמי לצרכים רפואיים, יותנה בקיום תנאי אבטחה ומיגון כפי שתקבע המשטרה. בנוסף, מוצע לקבוע כי המשטרה תמסור המלצתה לעניין אי מניעה לתת את הרישיון  מטעמים של שלום הציבור וביטחונו. מוצע עוד לקבוע הוראות נוספות בנוגע להמלצה שתינתן  ביחס ליחידים או תאגידים וכן ביחס לתאגידים זרים.

עוד מוצע לקבוע מנגנון לביטול רישיון על פי בקשת המשטרה אם יש חשש ממשי לביטחון הציבור. כן מוצע כי הפרת תנאי מתנאי הרישיון לעיסוק בקנביס תהיה עבירה פלילית, מסוג אחריות קפידה, שדינה 18 חודשי מאסר או קנס השווה כיום ל 75,000 ₪ ביחס ליחיד או 5,650,000 ₪ כאשר עובר העבירה הוא נושא משרה בתאגיד שקיבל רישיון לעסוק בקנביס.

בדברי ההסבר נכתב: "מטרת הצעת החוק היא להסדיר ולקיים הפרדה ברורה בין האיסור על כל מסחר בקנאביס כ"סם מסוכן" על פי הגדרתו בפקודה זו, ובין ייצוא קנאביס רפואי המותר כיום בשימוש רפואי בהתאם לרפורמה שהעביר שר הבריאות בהחלטת ממשלה מס' 1587 בחודש יוני 2016. המטרה היא להסדיר את ייצוא הקנאביס הרפואי ולאפשר יצירת שוק קנאביס רפואי לייצוא ישראלי – מהלך שיעניק לקופת המדינה לפי הערכות כמיליארד שקל בקירוב בכל שנה.

כיום פועלות בישראל כשמונה חברות מגדלות וקיימות עוד עשרות רבות של בקשות מבעלי עסקים לעסוק בתחום, הממתינים לאישור הגורמים הרלוונטיים. יזמים וחוקרים, כמו גם בעלי העסקים עצמם, מספרים על פניות רבות מכל העולם המגיעות ישראל, בבקשה לרכוש מן התוצרת האיכותית המגודלת בארץ, ובבקשה ללמוד מן הידע שהצטבר בחמש עשרה שנות פרויקט קנאביס רפואי בישראל. כל אלו, נתקלים בחסמים רבים, בשל כך שהקנאביס הרפואי נכלל יחד עם שאר סוגי הקנאביס באיסור הגורף על סחר ועסקה בו."

ח"כ יואב קיש:  "החקיקה הזו היא בשורה למגדלים ולחקלאים. החוק יבנה את תשתית הפיקוח הנדרשת על מנת להגדיל את יכולת הייצור בישראל. המטרה היא להסדיר את ייצוא הקנאביס הרפואי ולאפשר יצירת שוק קנאביס רפואי לייצוא ישראלי – מהלך שיעניק לקופת המדינה לפי הערכות כמיליארד שקל בקירוב בכל שנה, תוך מתן כלים למשטרת ישראל לפקח כפי שנדרש"

17 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תוחזר לוועדת הפנים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237