קנט פיצתה את מגדלי הדבורים בכ-3 מיליון ₪

01 מרס 2020
אופיר אדוה - אלון הגליל - אבא השקט וזמזום הדבורים אופיר אדוה - אלון הגליל - אבא השקט וזמזום הדבורים

על פי נתוני המועצה לייצור ושיווק דבש, לאחר כ-138 שנים של גידול דבורים לדבש בארץ ישראל כיום פזורות ברחבי הארץ כ-120,000 כוורות אותן מטפחים כ-530 דבוראים רשומים. מכל כוורת רודים כ-35 ק"ג דבש בשנה, בעיקר בין החודשים מאי ואוגוסט. הישראלים צורכים, בממוצע, כ-4,500 טון דבש בכל שנה. היבול מכל כוורת תלוי, בין השאר, במזג האוויר וחשוף לפגיעה כלכלית של חוסר יבול כתוצאה מאירועים אקלימיים המשפיעים הן על הדבורים עצמן והן על הגידולים באזור הכוורות. מיותר לציין כי התלות הקריטית של הדבוראים במזג האוויר  חושפת אותם לפגיעה כלכלית  במיוחד לאור השינויים האקלימיים ותופעת ההתחממות הגלובאלית בכלל, ותופעות הטבע הקיצוניות אותן אנו חווים בישראל, בפרט.

בימים אלה קנט מחדשת את ביטוח דבש דבורים לעונת 2020. זאת לאחר שהמועצה לייצור ושיווק דבש חידשה את הביטוח בקנט למגדלים שפרטי נקודות הרעייה שלהם הועברו מהמועצה לקנט. בהקשר זה ראוי לציין כי מהשקת ביטוח דבש דבורים ועד היום קנט פיצתה את מגדלי הדבורים המבוטחים ב-3 מיליון ₪ עבור חוסר ביבול הדבש. בכך מוזערה  הפגיעה ביכולתם הכלכלית של הדבוראים. בשל חשיבותו של הביטוח ובשל חשיבותו של הענף ותרומתו, בין השאר, גם לגידולי החקלאיים השונים, הממשלה משתתפת ב-80% מדמי הביטוח.

גם השנה, בנוסף לכיסוי הביטוחי לפחיתה ביבול הדבש האביבי הביטוח מכסה גם פחיתה כמותית ליבול הדבש הקייצי בעקבות נזקים מוגדרים המפורטים בחוזה הביטוח,. הביטוח מתבסס על נתוני המועצה שהועברו מראש לקנט. בהתאם לפוליסת הביטוח יש להציב את כוורות הדבורים באתר הרעייה לכל המאוחר לפני תחילת תקופת הפריחה.

בנוסף, הביטוח מכסה תמותה מוחלטת  או אובדן מלא של הנחיל כתוצאה מסיכונים של קרה, סערה או שיטפון שאירעו בטרם תחילת ייצור הדבש בכוורת. הרחבה זו הינה עבור הכוורות המבוטחות הנמצאות באתרי רעייה מורשים ע"י המועצה לייצור ושיווק דבש ומאפשרת להפחית משמעותית את רמת הסיכון הקיימת בענף בתקופת החורף.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237