מפקד החקלאות הארצי הגיע לסיומו, הממצאים יתפרסמו בהמשך הלמ"ס: אנו מודים לציבור החקלאים על שיתוף הפעולה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמחה לבשר על סיומו של מפקד החקלאות הארצי. זהו מפקד החקלאות הראשון שמתקיים מזה כמעט 40 שנה (המפקד האחרון התקיים ב-1981).

ענף החקלאות כולל מגוון של פעולות שנועדו לייצר מזון, מספוא, סיבים ומוצרים אחרים, באמצעות גידול צמחים ובעלי חיים. חלק משמעותי מהשטח של מדינת ישראל מוגדר כשטח חקלאי, כמחצית מכמות המים המופקים במדינה משמשים לחקלאות, ומרבית מוצרי הבשר, העוף, החלב, הירקות והפירות הנמכרים בשווקים הם מתוצרת חקלאית מקומית. נוסף על כך, הפעילות החקלאית תורמת ליצירת מקומות עבודה בענפי המסחר והשירותים.

מטרת המפקד היא לקבל תמונת מצב עדכנית על החקלאות ועל מבנה המשק החקלאי בישראל לאור השינויים שחלו בהם בעשורים האחרונים. את תכנונו ליוותה ועדת היגוי שכללה נציגים ממשרדי ממשלה, מהאקדמיה ומארגוני החקלאים.

בשלב הראשון מופו כלל המשקים החקלאיים בישראל, פעילים ושאינם פעילים - בסה"כ כ-25,700 משקים. בשלב השני, נפקדו כל המשקים החקלאיים שמופו, לרבות קיבוצים, מושבים, משקים פרטיים וחברות חקלאיות. שיעור ההשבה על המפקד היה 91%. 5% מהמשיבים ענו באינטרנט, 80% - בטלפון ו-15% - בראיון פנים אל פנים. מניתוח ראשוני של הנתונים עולה כי בישראל קיימים כ-18,000 משקים חקלאיים פעילים.

הממצאים שנאספו יעובדו בלמ"ס בחודשים הקרובים, ובהמשך יפורסמו נתונים עדכניים על מספר המשקים לסוגיהם, מבנה המשקים, היקף השטחים החקלאיים, סוגי הפעילות החקלאית והלא חקלאית, מספר המועסקים בכל משק ועוד. נתוני המפקד יעמדו לרשות מקבלי ההחלטות, החוקרים, החקלאים והציבור הרחב, והם יהיו הבסיס לקביעת מדיניות בענף החקלאות.

הסטטיסטיקן הלאומי ומנכ"ל הלמ"ס, פרופ' דני פפרמן:

"ביצוע המפקד התאפשר לאחר חבלי לידה לא פשוטים. אני מבקש להודות לציבור החקלאים בישראל על שיתוף הפעולה הפורה מאוד שזכינו לו, מתוך אדיבות ורצון לשתף במתרחש בענף זה. בהזדמנות זו ברצוני להודות ולשבח את עובדי הלמ"ס הרבים שהיו שותפים לביצוע המפקד. תודתי נתונה גם למשרד החקלאות ולחברי ועדת ההיגוי שליוו את עבודתנו בכל שלביה.

עם השנים חלו תמורות רבות בענף החקלאות כמו פירוק קואופרטיבים וארגונים חקלאיים, תהליכי הפרטה בקיבוצים ושינויים בגודל המשק החקלאי עד כדי חיסול או השבתת פעילות של משקים. נתוני המפקד צפויים לשקף את התמורות האלה ולספק תמונת מצב עדכנית שתאפשר קבלת החלטות מושכלת."

לדף מפקד החקלאות באתר הלמ"ס

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237