נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019

04 פבר 2019
אושרו הנהלים למימוש ההשקעות לפי הסכם המים החדש שנחתם בין משרד החקלאות האוצר והתאחדות חקלאי ישראל.

מטרת הנוהל הגדרת הקריטריונים והנהלים בכל הנוגע למתן תמיכה לאגודות ולמשקים החקלאיים שתעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש שנים שבין 1.7.17 ל- 30.6.22.

התמיכה נועדה לסייע בידיהם של האגודות והמשקים להתמודד עם עליות מחירי המים הנובעת מהשינוי עקב תיקון 27 לחוק המים.

רצ"ב צילום של סעיפי ההשקעה ונספח א' המאושרים להשקעה.

בעיקרון ניתן להשקיע בשני מסלולים.

 1. מסלול משולב – מתחלק לשניים: 20% מסכום הזכאות ניתן לקבל במזומן. מתוך יתרת 80% מהזכאות ניתן לקבל מענק בשיעור 70%.
 2. מסלול רגיל – קבלת מענק של 80% ומגובה הזכאות.

מומלץ להגיש לאלתר תוכניות השקעה לשיפוט במחוזות משרד החקלאות באזורכם. יוכרו חשבוניות מיום 1.1.2017 ואילך.

לפרטים נוספים - ירון סולומון This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.או בטל 03-5610621

פריטים קשורים

 • עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.7.2020

  רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

  השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

 • תכנון נכון לצריכת מים בחקלאות / אריה חייקין, עו״ד ו- שרון מאור, עו״ד

  תכנון נכון לצריכת מים בחקלאות, אופן הקצאתם, עלותם וניהולם הכרחיים  להסדרת משק המים, ולאגודות החקלאיות תפקיד חיוני בכך.

  ניהול מקורות המים, הקצאתם ושימושם ואף קביעת מחירי המים נקבעו בחוק המים (1959) אשר תוקן ברבות השנים. במסגרת התיקונים נערכו רפורמות משמעותיות שהמובילה בניהן היא הקמת רשות ממשלתית למים וביוב בשנת 2006. 

 • צרכי המים של ענף החקלאות - תוכנית טווח ארוך

  עבודה זו מציגה את צורכי המים של ענף החקלאות לטווח ארוך, בהתחשב בגידול האוכלוסייה, מצאי הקרקע העומד לרשות החקלאות באזורים השונים, השפעות שינוי אקלים וגורמים נוספים. התכנית הוכנה כבסיס לתכנון משק המים בתחום החקלאות לעשורים הקרובים (עד שנת 2050) ולהחלטות השקעה בתשתיות לאומיות לאספקת מים לחקלאות.

 • שערוריית המים בבקעת הירדן / אבנר ממין

  קריסת בארות מים וקידוחים ישנים בבקעה הביאה לקיצוץ נוסף באספקת המים של החקלאים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237