הודעות

הקיץ בפתח אחרי חורף גשום ומבורך במיוחד שבצד השיפור במשק המים הביא לצימוח משמעותי של העשביה בשטחים הפתוחים, בשטחים הציבורים בישובים ובחצרות הבתים. אמנם התקנות שנקבעו על ידי המשרד לביטחון הפנים אינן בתוקף בגלל העדר מקורות מימון ואנו נמשיך לפעול בנושא אולם אסור לנו, לעניות דעתי, להתעלם מהסיכונים וחובה על כל אחד לעשות כמיטב יכולתו ובמסגרת המשאבים העומדים לרשותו על מנת למזער נזקים. לאור כל זאת מצאתי לנכון להעביר אליכם המלצות הקשורות למניעה ולהיערכות לשריפות:
לאור הצלחתו של המשרד בתחום  זה בשנת 2016, במסגרת נוהל תמיכה זה, משרד החקלאות מעוניין להמשיך ולעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות יישובית (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים וכן בהעלאת הרמה המקצועית חקלאית-גננית של המטפלים באתרים אלו זאת, באמצעות תמיכה שתינתן לאתרים שיעמדו באמות מידה נדרשות. מאתר משרד החקלאות

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237