⁨משרד החקלאות יוזם תיקון לחוק שיעניק הטבות מס לחקלאים: לראשונה מזה 20 שנה הטבות מס ליצואנים החקלאיים⁩

לאחר שלא תוקן החוק כ-20 שנה, משרד החקלאות יגיש תיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות. מטרת החוק - להיטיב עם היצואנים החקלאיים, על מנת לסייע בידיהם להתחרות במגרש העולמי.

ענף החקלאות מניב תרומה משמעותית לחברה הישראלית. כעת, על מנת להטיב עם החקלאים ועם הייצוא החקלאי, לאחר שלא תוקן החוק כ- 20 שנה, משרד החקלאות יגיש תיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות. מטרת החוק הינה להטיב עם החקלאים בכדי לסייע בידיהם להתחרות במגרש העולמי, ולשים דגש על החקלאות כאמצעי לחיזוק ההתיישבות והביטחון התזונתי הלאומי של תושבי מדינת ישראל. כל זאת לשם שיפור יכולתו של המשק החקלאי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים הבינלאומיים.

השינויים העיקריים בחוק לעידוד השקעות הם בשלושה נושאים עיקריים. ראשית, השוואת תנאי הטבות המס המוחלות על הייצוא החקלאי בדומה לאלו המוחלות על הייצוא התעשייתי. הטבות אלה יחולו על עסק חקלאי שמייצא לפחות 25% מהייצור החקלאי שלו, באופן דומה לחוק עידוד השקעות הון בתעשייה.

שנית, הכללת מענקים במסגרת החוק גם כשאינם בהתאם לאזורי הפיתוח ואינם בהתאם לשיעור המענק הנקוב בחוק, וזאת בהתאם להחלטות ממשלה. הכוונה למענקים שמחלק המשרד לחקלאים בהם אחוז המענק גבוה מאחוז המענק המצוין בחוק, כדוגמת רפורמות ענק, כגון: הרפורמה בהטלה, הרפורמה במדגה או מענקים במסגרת הסכם המים.

שלישית, הגדלת שיעורי המענק ההיסטוריים שהיו רשומים בחוק באזור עדיפות לאומית א' מ- 20% ל- 25%, ובאזור עדיפות לאומית ב' מ- 10% ל- 20%, בהתאם למפת אזורי עדיפות לאומית של משרד החקלאות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237