תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים – הבהרות / בועז מקלר, רואה חשבון

להלן הבהרות בעניין תחולת ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית:

תקופת ההנחות הקיימות טרם נקצבה בזמן

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1480 אשר בתוקף מיום 12.9.2008 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" כמו קודמתה החלטה 1443 אשר הייתה בתוקף מ- 8.11.2015 מפרטת את הישובים הנכללים באזורי העדיפות הלאומית ללא מגבלת זמן.

ההצעה לקציבת תקופת ההנחות בקרקע

בהצעה אשר הועלתה לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 5.9.2016 בעניין "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" הוצע כי "מפת העדיפות לסעיפים 1, 2.2, 4.1 בהחלטה זו בתוקפה של החלטת ממשלה מס' 1527".

בהחלטת הממשלה מס' 1527 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" נקבע כי תוקפה יהיה עד 31.12.2017.

בסופו של דבר, ההצעה לקציבת תקופת ההנחה עפ"י החלטת הממשלה 1527, לא נדונה ונדחתה לישיבה הבאה שתתקיים בקרוב.

ראו חוזרנו מס' 90/2016 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע - החלטה 1480".

אנו מעריכים כי הטבות משרד הבינוי והשיכון שתקופתם נקצבה בכל אזורי העדיפות עד 31.12.2017 - יוארכו.

כמו כן, נפנה תשומת הלב כי ביחס לישובים שעלולים להיפגע בסיווג אזור העדיפות הוצעה תקופת מעבר של מעל 3 חודשים.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237