ט"ו בשבט הוא קודם כל חג הנטיעות והפירות, אבל מתברר שלעתים הגעה למטע היא לא בהכרח חגיגה. אחת ההתנסויות הקשות לכל מגדל, ולמגדלי הפירות בפרט, היא להגיע למטע ולראות את הפירות שנשרו על הקרקע כתוצאה מסערה או לראות את סימני הפגיעה בפרי שנשאר על העצים. לצערנו, בשנים האחרונות מראות אלו הפכו לנפוצים יותר, ככל שמזג האוויר העולמי הפך לבלתי צפוי ולקיצוני יותר. מבדיקה לקראת ט"ו בשבט שערכה קנט, הקרן ביטוח נזקי טבע בחקלאות עולה כי נמשכת מגמת הפגיעה בגידולי הפירות כתוצאה מההתחממות הגלובאלית. מהנתונים עולה כי בשלוש השנים האחרונות שילמה הקרן למגדלי הפירות קרוב        ל-200 מיליון ש"ח. בשנה החולפת בלבד שילמה קנט למגדלי הפירות כ-76 מיליון ש"ח.

שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט: ההשלכות של שינויי האקלים באות לידי ביטוי, שוב, בתכיפות של אירועי קיצון ובחוסר היכולת של החקלאי להתמודד עם תופעות אלה

שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט: הקושי המרכזי של החקלאים הוא להתמודד עם תכיפות אירועי הקיצון הנובעים מההתחממות הגלובלית

ככל הידוע, הבננה הובאה לראשונה לארץ ישראל במהלך המאה ה-10. אמנם ענף גידולי הבננות עבר שינויים רבים במהלך 1,000 השנים האחרונות וכיום מגדלים בישראל כ-30,000 דונמים המניבים כ-180,000 טונות של בננות מזנים שונים, אבל דבר אחד לא השתנה: התלות של מגדלי הבננות במזג האוויר.

בחודשים האחרונים תופסת את מרכז תשומת הלב הציבורית והעולמית מגפת הקורונה ונזקיה הבריאותיים ולא פחות מכך, הנזקים הכלכליים האדירים שבאו בעקבותיה. אולם, נראה כי עבור החקלאים משבר האקלים וההתחממות הגלובלית הם סכנה כלכלית לא פחותה.

השינויים הקיצוניים במזג האוויר, כתוצאה ממשבר האקלים,  פוגעים בשנים האחרונות באופן קשה בגידולים החקלאיים ובכללם בצמחי הנוי. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בשנה החולפת פיצתה הקרן את מגדלי צמחי הנוי בכ-1.3 מליון ש"ח.

בשנים האחרונות ההתחממות הגלובאלית ושינויי מזג האוויר פוגעים קשות בגידולים החקלאיים וכתוצאה מכך מסבים נזקים כלכליים כבדים לחקלאים. אולם, מסתבר כי מזג האוויר הקיצוני, הסערות, הברד והרוחות העזות אותם חוו המגדלים בשנה החולפת פגעו באופן קשה גם בבתי הצמיחה, בתי הרשת, החממות והמנהרות. הנזק במקרה זה הוא כפול. מצד אחד, במקרים רבים מזג האוויר הקיצוני, שבשנים האחרונות הופך להיות "סטנדרטי", הביא לנזקים כבדים לבתי הצמיחה עצמם שחלקם קרסו והושמדו לחלוטין ומצד שני, לפגיעה חמורה לגידולים בבתי הצמיחה, גידולים שנחשפו לקור, לגשמים עזים ולמכות ברד.

בחודשים האחרונים תופסת את מרכז תשומת הלב הציבורית והעולמית, מגפת הקורונה ונזקיה הבריאותיים אולם לא פחות מכך, הנזקים הכלכליים האדירים שבאו בעקבותיה.

אולם, נראה כי עבור החקלאים משבר האקלים וההתחממות הגלובלית הם סכנה כלכלית לא פחותה. בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמזג האוויר הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד המסבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר.

בימים אלה החלה ההרשמה לביטוח כותנה מורחב. זאת לאחר שמועצת הכותנה רכשה למגדליה ביטוח כותנה בסיסי לעונת 2020. גביית דמי הביטוח ותשלום תגמולי הביטוח (הן במסלול הבסיסי והן במסלול המורחב), מתבצעים באמצעות מועצת הכותנה.

מרבית הפיצויים שולמו עקב נזקים שנגרמו מאירועי אקלים שונים וכן ממזיקים ומחלות

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מחדשת את ביטוח הצאן הכולל פינוי וכילוי של פגרי צאן. תוכנית הביטוח גובשה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ארגוני מגדלי הצאן וקנט, ומטרתה לאפשר פינוי מסודר במקרה של תמותה בעדר  התוכנית פותחה מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה, שמירה על בריאות העדר, מניעת מפגע תברואתי ושמירה על בריאות הציבור. הביטוח מיועד לעדר הצאן (כבשים, עזים המגודלים לחלב ולבשר) ויתבצע ישירות בקנט.

עמוד 1 מתוך 4

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237