קנט שילמה למגדלי האבוקדו למעלה מ-37 מיליון ₪ בשלוש השנים האחרונות

25 מרס 2020

תוצאות שינויי האקלים וההתחממות הגלובאלית כבר ניכרים ובשנים האחרונות אנו עדים לפגיעות משמעותיות של מזג האוויר בגידולים השונים. זאת כתוצאה מתופעות טבע שהפכו לחריגות יותר, עוצמתיות יותר ובכלל זה מקרי קור וסערה קיצוניים ולעומתם אירועי חום הפוגעים ביבולים. אחד הגידולים המושפע ביותר בעולם כתוצאה מהתחממות הגלובאלית הוא האבוקדו. יבולי האבוקדו בכל רחבי העולם נפגעו כתוצאה ממשבר האקלים ומומחים

ברחבי העולם עוסקים היום בפיתוח זנים שיהיו עמידים לשינויי מזג האוויר.

גם מגדלי האבוקדו בארץ עדים לנזקי ההתחממות הגלובאלית והצפי הוא ששינויי האקלים ישפיעו גם על היקף הנזקים. על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, בשלוש העונות האחרונות החברה פיצתה את מגדלי האבוקדו בלמעלה מ-37 מיליון ₪, כ-35 מיליון ₪ מתוכם שולמו למגדלי האבוקדו המבוטחים בביטוח המורחב. מועצת הצמחים ענף הפירות רכשה ביטוח אבוקדו בסיסי כנגד נזקי טבע כנגד אסונות טבע למטעים מניבים עבור מגדלים הרשומים במועצה. כדי לאפשר למגדלים הגנה טובה יותר, קנט מאפשרת לרכוש ביטוח מורחב ישירות

בחברה, ובכלל זה למטעים שאינם מניבים שאינם מכוסים בביטוח הבסיסי.

לביטוח המורחב שורה של תועלות למגדלים: ההשתתפות העצמית בביטוח המורחב נמוכה באופן משמעותי מההשתתפות העצמית בביטוח הבסיסי וברוב המקרים אינה כוללת סף כניסה. במקרה של נזק למבוטחים במסלול המורחב, תגמולי הביטוח יועברו ישירות למגדל.

בביטוח אסונות הטבע מורחב למטעים מניבים ניתן יהיה להגדיל את היבול המבוטח בהתבסס על ממוצע השיווקים בארבע העונות 2015/16-2018/19. כמו כן, ניתן לרכוש הרחבה לביטוח עבור מטע צפוף ישירות בקנט.

השנה קנט בשיתוף מועצת הצמחים וארגוני המגדלים הרחיבו את הביטוח והוסיפו גם כיסוי לסיכון נגעי הסגר, בביטוח אסונות טבע למטעים מניבים ולמטעים שאינם מניבים. הביטוח נרכש ע"י מועצת הצמחים לכל המגדלים הרשומים אצלה עבור השטחים המניבים בלבד. מגדל שלא רשום במועצה ומגדל שיש ברשותו מטעים לא מניבים יוכל לרכוש ביטוח כנגד סיכון זה ישירות בקנט. שיעור ההשתתפות העצמית לסיכון נגעי הסגר בלבד יעמוד על 10% מסכום תגמולי הביטוח או 5,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם, לכל מקרה ביטוח בנפרד.

בהתייחס להתמודדות הספציפית של המגדלים עם מגיפת הקורונה, בקנט אומרים כי "בימים אלה בהם רף חוסר הוודאות עולה והדאגה בציבור גדלה, חשיבות פועלם של החקלאים וחשיבות ביסוסה וחיזוקה של התוצרת המקומית בחקלאות גדולה מתמיד. השמירה על רציפות אספקת המזון, מסייעת לחיזוק החוסן הלאומי ואמון הציבור בייצור המקומי וביכולתו לספק מזון טרי ואיכותי בצורה סדירה מורידה דאגה אחת, לפחות, מסדר היום. בנוגע לפעילות החברה בעת הזו. לדברי שמוליק תורג'מן, מנכ"ל קנט, "פגעי מזג האוויר אינם פוסקים בשל מגיפת הקורונה והיום, כמו תמיד, אנו עומדים לרשות המגדלים ונותנים להם את המענה הדרוש, את השירות הטוב והמקצועי ביותר ואת רשת הביטחון הכלכלית במקרה של נזקי טבע. עם המגבלות החלות על כל המשק, קנט ועובדיה ממשיכים בפעילות השוטפת ובכלל זה טיפול בפניות, הפקת פוליסות, תשלום תביעות וביצוע הערכות נזקים. נעשה ככל הניתן על מנת לתמוך בחקלאים ולהבטיח כי אף מגדל לא יפגע מהמצב בכל הקשר לביטוח נזקי מזג האוויר". לדבריו, "כשם שהמגדלים יוצאים יום יום לשדה ודואגים שלציבור הישראלי תהיה הספקת מזון טרי ורצוף, כך גם אנו בשבילם. נעמוד בכל התחייבויותינו ונמשיך לספק את השירות ברמה הגבוהה לה מבוטחי החברה מורגלים ולה אנו מחוייבים".

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237