שיעורי דמי שימוש במקרקעי המדינה בגין תקופת עבר / בועז מקלר, רואה חשבון

24 ספט 2009 המחברת/ת:

 

הוראת אגף שיווק וכלכלה של מינהל מקרקעי ישראל מס' 10א קובעת הנחיות אודות 'גביית דמי שימוש בגין תקופת עבר'.
ההוראה קובעת כי שיעורי דמי השימוש שיגבה ממ"י בגין שימוש שלא כדין שנעשה בקרקע בתקופה שקדמה לאישור עסקה בממ"י, הם כלהלן:
 
באזור קו עימות -                  2%
באזור עדיפות לאומית ב' - 4.8%
 
באזור עדיפות לאומית א' -  3.2%
באזור מרכז הארץ -             6%
 
 
כמו כן קובעת ההוראה כי באזורי עדיפות לאומית לא תינתן הנחה מלאה אלא כמפורט לעיל.
 
האמור בהוראת אגף ממ"י דלעיל המסתמכת על החלטת הנהלת ממ"י 1243 מיום 17.11.04, אודות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 870, כי היא מעניקה הנחה בדמי שימוש רק אם נחתם חוזה ושולמו כספים מראש בגין השימוש – אינו נכון כלל וכלל וזוהי פרשנות החורגת מסמכות. כמו כן, ההוראה לפיה לא תינתן הנחה מלאה באזורי עדיפות – הינו חריגה מסמכות.
 
ההחלטה, העוקפת את מועצת מקרקעי ישראל, הינה בלתי סבירה ומעלה את דמי השימוש בשיעורים גבוהים.
 
החלטה 870 של מועצת מקרקעי ישראל אינה מתנה את מתן ההנחה כלל וקובעת תשלום דמי שימוש בגין "דמי החכירה/השימוש בגין החכירה/ הרשאה לזמן קצר" למטרת תעסוקה בשיעורים אלו:
 
שיעור דמי חכירה
שיעור דמי שימוש
 
שיעור דמי חכירה
שיעור דמי שימוש
51%
 
3%
16%
 
1%
26%, 31%
 
2%
0% (קו עימות)
 
0%
 
החלטה 949 של מועצת מקרקעי ישראל שעודכנה ע"י החלטה 1163, קובעת את שיעור דמי השימוש השנתיים בהחכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות הנחלות של ישובים חקלאיים, אולם לעמדתנו, על שימושי תעסוקה במשבצת נחלות חקלאיות יש להחיל את העקרונות אשר נקבעו "לקרקע עירונית" עפ"י החלטה 933 ועדכונה האחרון 1184. ראו הרחבה במאמרנו "שימוש חורג הנחלה
 


 
 
להלן השוואת שיעורי דמי חכירה עפ"י החלטה 949/1163 לעומת ההחלטות הנוגעות ל"קרקע עירונית" 933/1184 כמו כן מובאת השוואת לשיעורי דמי השימוש עפ"י תחשיב כלכלי קרי שיעור דמי השימוש הנגזר מהיוון שיעור דמי החכירה המלא ב- 5% ריבית שנתית למשך 49 שנה:
 
אזור גיאוגרפי
שיעור דמי שימוש
עפ"י 949/1163
                   
שעור דמי שימוש בקרקע עירונית
          עפ"י 870              עפ"י תחשיב כלכלי
מרכז הארץ
 
5%
2%
1.71%
אזור עדיפות ב' ומרחב התפר
 
3%
1%
0.87%
אזור עדיפות א'
 
2%
1%
0.53%
קו עימות
 
0%
0%
0%
 
 

 

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.