הוראת מעבר להרחבת ישובים חקלאיים – החלטה 1180 / בועז מקלר, רואה חשבון

10 ספט 2009 המחברת/ת:

סעיף 10.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1180 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, אגודה שיתופית חקלאית" קובע כי "הנהלת המינהל תקבע תוך 45 יום, מיום אישורה של החלטה זו הוראות מעבר ליישום החלטה זו. מאחר והחלטת המועצה 1180 נחתמה ע"י שר האוצר ב – 10.5.2009 היה על מינהל מקרקעי ישראל לפרסם הוראות מעבר עד 24.6.2009.

 

ב – 18.8.09 התקבלה החלטת הנהלת ממ"י מס' 2526 הקובעת את הוראות המעבר. ב- 1.9.09 הוצאה הוראת האגף החקלאי "הוראות מעבר להחלטת מועצה 1180".

 

להלן הוראות מעבר להחלטה 1180 אשר הוצאו ע"י האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל בעקבות החלטת הנהלת ממ"י מס' 2526:


"להלן הוראות מעבר להחלטת מועצה 1180 שנקבעו בישיבת הנהלת המינהל בישיבתה מתאריך 18.8.09.

 

1.       החלטת מועצה 1180 לא תחול על :

א.             בקשות להקצאת מגרש שהוגשו למינהל בצרוף כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך 10.5.09.
      המסמכים הנדרשים והמפורטים בהוראת אגף 101 מתאריך 25.4.04 הם:

1)             התחייבות המועצה האזורית לנושא הפיתוח

2)             תצהירי אגודה

3)             תצהירי מומלץ/ים

 

במקרים של בניה מרוכזת - בקשה לבניה מרוכזת ותצהירי אגודה ומתיישב.

ב.             בקשות להקצאת מגרש לגביהן קיים הסדר לגבי עלויות פיתוח ובוצע תשלום על חשבון עלויות הפיתוח עד ליום 10.5.09 , כפוף להגשת הבקשות המלאות לא יאוחר מ-28.2.10.(6 חודשים ממועד קבלת החלטת ההנהלה 2526)

2.              הוראות מעבר לשיווק מגרשים באזורים ללא עדיפות לאומית

עפ"י סעיף 5.2.2 בהחלטה 1180 שיווק מגרשי הבניה עפ"י המלצת האגודה יעשה בתנאי שיווק מקדים שיתבצע ע"י המינהל של 10% מכלל המגרשים המיועדים לשיווק ביישוב ולא פחות מ 5 מגרשים.


השיווק המקדים יעשה לאחר שניתנה זכות לבנים למגרשים בהרחבה בתנאי מגבלת העברת זכויות ל- 5 שנים.


על האגודה להוכיח שאכן המומלצים מטעם בעלי הנחלות ו/או משקי עזר הינם בנים וכי העדפה זו כלולה בהחלטת האספה הכללית ביחס להרחבה.


בחירת המגרשים שישווקו במכרז תעשה ע"י המחוז הרלוונטי. המגרשים צריכים לייצג את מגוון המאפיינים של ההרחבה או של החלק המוצע לשיווק מתוכה.

3.              הוראות מעבר לנושא שידרוג תשתיות

אישור הגביה הנוספת בגין שדרוג תשתיות יחול בכל מספר מגרשים שנותרו לשיווק. הגביה תתבצע בפועל ע"י המועצה האזורית לאחר שהגישה בקשה לבצע שידרוג וקיבלה אישור המינהל.

אם אין בקשה לגבות בגין שדרוג התשתיות אין לאפשר גביה אוטומטית.
כמו כן , יש לקבל את אישור שמאי המינהל בכל מקום בו מתבצעת גביה כנ"ל לגבי אופציית הפחתת הסכום מתשלום ההיוון.

4.              הוראות מעבר לנושא בניה מרוכזת

ישוב אשר הגיש בקשה לבניה מרוכזת והיא אושרה ע"יהמינהל לפני ה- 10.5.09והישוב התקשר עם קבלן לביצוע העבודה לפני ה- 10.5.09 והתקבל ההסכם בין האגודה לקבלן, יהיה רשאי הישוב להמשיך בבניה מרוכזת בהתאם לאישור המינהל.

 

5.       בקשות חדשות יש לאשר לפי כללי 1180"

 

 

לעניין הוראות המעבר חשוב להזכיר את התייחסותו של דודו קוכמן מזכ"ל האיחוד החקלאי להצעת ההחלטה בעניין הוראות המעבר כפי שהובאה לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב – 12.3.09:

 

"בהצעת ההחלטה שינויים מרחיקי לכת ההופכים את עניין הרחבות הישובים החקלאיים לבלתי מעשי.קביעת הוראות מעבר להחלטה שכזו הינה חלק ממדיניות המקרקעין הנתונה בידיה של מועצת מקרקעי ישראל.לפיכך ראוי היה להפקיד את קביעת הוראות המעבר בידיה של מועצת מקרקעי ישראל ולא מינהל מקרקעי ישראל. כפי שנקבע".

 

החלטה 1180 כפי שהתייחסנו אליה בעבר ולנסיבות הולדתה והוראות המעבר המצומצמות בעקבותיה מביאות הקץ לעידן ההרחבות במתכונת הנוכחית בה שווקו מעל 25,000 מגרשים, רבים מהם בקווי העימות ובפריפריה.

 

ההחלטה נוגדת את מדיניות עידוד ההתיישבות של ממשלת ישראל באזורי העדיפות ועל כן ראוי כי תבוטל בהקדם.

 

העיוות המרכזי בהרחבות הישובים החקלאיים אשר ההתעלמות ממנו של מקבלי ההחלטה זועקת לשמים טמון בחוק התכנון והבניה אשר אינו מאפשר גביית היטל השבחה בשיעור 50% מעליית ערך המגרשים שהם מקרקעי המדינה.

 

הצעד המשמעותי ביותר לתמרוץ ההרחבות ולהחזרתם למסלול מעשי הוא הטלה וגביה של היטל השבחה (בדרך של תיקון החוק) אשר יופחת מתשלום דמי החכירה לממ"י וישמש לשידרוג­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­התשתיות הקיימות להם משוועים הישובים.

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.