פטור מדמי היתר ודמי חכירה מהוונים על תוספות בניה במגרשי מגורים / בועז מקלר רו"ח

13 אפר 2009 המחברת/ת:
במסגרת החלטה זו מוענקות הטבות כספיות במגרשים צמודי קרקע למטרת מגורים במגזר העירוני ובהרחבות במגזר החקלאי, בדמות פטור מדמי היתר ו/או השלמת דמי חכירה מהוונים על תוספת זכויות בניה.
באזורים שאינם בעדיפות ובאיזור עדיפות לאומית ב' ינתן אך ורק פטור מדמי היתר מעבר לזכויות הבניה התכנוניות אשר היו קיימות במועד הקצאת המגרש.
החלטה זו אינה חלה על מגרשי המגורים המשויכים לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים, במסגרת שיוך דירות ואף לא על חלקות המגורים בנחלות בקיבוצים ובמושבים.
 
להלן נסקור את השינויים בהחלטה החדשה 1184 לעומת קודמתה 1160, 933.
 
פטור מדמי היתר ומדמי חכירה מהוונים על תוספות בניה
 
לבעלי חוזי חכירה מהוונים למגורים באזור עדיפות לאומית א' ואזור קו עימות - מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י") לא יגבה דמי היתר ו/או דמי חכירה מהוונים עבור כל תוספת בניה מבוקשת. תוקף סעיף זה שלוש שנים מיום אישור ההחלטה.
 
לבעלי חוזי חכירה מהוונים למגורים באזור עדיפות לאומית ב' ואזורים אחרים, ממ"י יגבה דמי היתר עבור תוספת בניה ליחידת מגורים אחת, אם שטחה המבונה של יחידת הדיור הקיימת יחד עם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 240 מ"ר או אם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 160 מ"ר, אך מתווספת בעקבות מימוש תוספת הבניה יחידה נוספת לזו הקיימת.
 
דמי ההיתר יהיו בשיעור של 31% (באזור עדיפות ב' 15.8%) מהערך המעודכן של זכויות הבניה הנוספות. תוקף סעיף זה שנתיים מיום אישור ההחלטה.
 
יודגש כי צומצמה ההוראה הקובעת כי מקום שהתמורה אותה שילם החוכר לממ"י בעת שהוקצו לו המקרקעין חושבה עפ"י שטח לבניה בפועל יגבה ממ"י דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור זכויות הבניה המבוקשות בהיתר הבניה ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה כאמור, החל מהמטר הראשון. בהחלטה 1184 נקבע כי הוראה זו לא תחול על מגרשי מגורים באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות
 
הנהלת ממ"י תקבע את אופן ומידת יישום סעיפים אלה - כולם או חלקם, במקרקעין שהוקצו על פי שטח לבניה בפועל למטרת מגורים עירוניים, באזור עדיפות לאומית ב' ובאזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית.
 
 פטור מדמי היתר לשינוי ניצול ופיצול מגרש מגורים באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות
 
לבעלי חוזה חכירה מהוון למגורים באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות, ממ"י לא ייגבה דמי היתר עבור שינוי ניצול ועבור פיצול מגרש מגורים. תוקף סעיף זה שלוש שנים מיום אישור ההחלטה.
 
 הנחיות ממ"י לועדת התכנון
 
ממ"י יוציא הנחיות מפורטות לועדות התכנון והבניה בעניין הסכמתו/או אי התנגדותו הנדרשת לפי תקנה 2א(6) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תכניות ואגרות), התש"ל – 1970, לבקשות להיתר שהוגשו על פי החלטה זו ותנאיה.
 
אפליית מגרשי המגורים במגזר החקלאי
 
מר דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי פנה למועצת מקרקעי ישראל בטרם ישיבתה מיום 12.3.09 בדרישה להחיל החלטה זו שיש בה הטבה כספית משמעותית במגרשים צמודי קרקע גם על חלקות המגורים בנחלות החקלאיות, שכן אין כל הגיון לפטור את מרבית אוחזי הקרקע בעיר ובהרחבות מדמי היתר ודמי חכירה מהוונים על תוספת זכויות בניה, בעוד שחלקות המגורים בנחלות החקלאיות ימשיכו לשאת בתשלום זה.
 
זועקת לשמים אפליית בעלי זכויות חכירה מהוונות במגרשים ששויכו לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים. מהו ההבדל בינם לבין כל חוכר לדורות אחר של מגרש מהוון?
 
במצב עניינים זה של אפליה קשה ומתמשכת לא נותרה לקברניטי המגזר החקלאי האפשרות אלא לפנות לערכאות משפטיות.
 

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.