מימוש המשכנתא על נחלת ההורים, יחול גם על הבית שבנתה ביתם בנחלה / איתן מימוני, עו״ד

14 ינו 2016 המחברת/ת:

הרקע

שי וחנה רבינא רשומים במרשם המקרקעין כבעלי זכויות החכירה בנחלה במושב גני יהודה, כאשר תקופת החכירה הקבועה בחוזה נסתיימה. בתם, דורית מתגוררת בנחלה מאז רכישתה ע"י הוריה והקימה בה בית נוסף המשמש למגוריה ומגורי משפחתה, וזאת בהתאם להסכם שנחתם בין הוריה, רמ"י והמושב, לפיו הבית הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנחלה. לפני כ-20 שנה, חתמו ההורים על מסמכי משכנתא המשעבדים את הנחלה לטובת בנק דיסקונט והמשכנתא נרשמה ברשם המקרקעין. לנוכח חוב גבוה של ההורים בסך של כ-10 מיליון ₪ וערבויות בנקאיות של כ-1.5 מיליון ₪, פתח הבנק בהליכי גביה ובתוכם מימוש המשכנתא ביחס לנחלה.

בשל האמור ביקשה דורית להפריד את ביתה מהנחלה על מנת למצוא מוצא מהליכי מימוש המשכנתא בנימוק  שהיא אינה אחראית לחוב ומעוניינת ליהנות מהשקעותיה בביתה. לאחר התנגדות מצד הבנק לבקשתה, פנתה דורית לביהמ"ש בבקשה לפסק דין הצהרתי כי יש לה זכות להירשם כבעלת זכויות החכירה בביתה שבנחלה וששטח ביתה יופרד מהנחלה. סעדים אלו מבוססים על טענתה כי הוכרזה כ"בת ממשיכה" ע"י הוריה או לחלופין על מעמדה כברת רשות במקרקעין בגין ההשקעות שהשקיע בהקמת ביתה.

רמ"י טוענת כי ההורים לא העבירו לדורית את זכויות החכירה בנחלה, לא מתקיימים התנאים המאפשרים את פיצול הנחלה מהמגרש ושדורית  לא נקבעה כ"בת ממשיכה" ולכן אין לתת לה את הסעדים אותם היא מבקשת.

הבנק טוען כי אין לדורית זכות לסעדים שביקשה משום שתביעתה התיישנה ומשום שהמשכנתא נרשמה לזכות הבנק לפני הקמת ביתה ולכן הזכות הקניינית של הבנק קודמת לה.

דיון והכרעה

ביהמ"ש קבע כי ביתה של דורית מהווה חלק מהנחלה ומדובר ביחידה רישומית אחת ולכן לא ניתן לעשות בו עסקאות נפרדות. ביהמ"ש מציין כי חלה הקלה במדיניות רמ"י באפשרות לפצל יחידת דיור מן הנחלה אך מקרה זה לא עומד בתנאים הללו, בין היתר, משום שלא הוגשה בקשה בהתאם לנהלים ולא הובהרה עמדת המושב ולכן אין מקום לתת את הסעדים המבוקשים.

 

ביהמ"ש קבע כי לא ניתן למצוא בסיס לסעד המבוקש גם אם ניתן היה לדרוש מהאם לעשות את הנדרש על מנת שיתקיימו התנאים לביצוע פיצול ביתה של דורית מהנחלה, וזאת, בין היתר, משום שדורית לא הוכיחה קיומה של התחייבות מצד הוריה להפריד את ביתה מיתר הנחלה, והעמידה בדרישות כרוכה בהוצאות רבות שלא ניתן לחייב בהן את הנאמן שמונה לאם במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

לעניין זכויות הבנק קבע ביהמ"ש כי הן נוצרו ושוכללו ברישום ביחס לכל הנחלה ובטרם הוקם ביתה של דורית, לפיכך פיצול המגרש מהווה גריעה מהנכס המשועבד.

 ביהמ"ש קבע כי לא הוכח שדורית הוגדרה כ"בת ממשיכה" ואף אם הייתה מוגדרת ככזו, מעמד זה לא מעניק לה סמכות לכפות את פיצול הנחלה על אימה או רמ"י.

עפ"י פסיקת ביהמ"ש, אמנם השקעתה הכספית של דורית בהקמת ביתה שבנחלה מקימה לה זכויות שונות הן כלפי אימה והן כלפי צדדים שלישיים, אך זכויות אלה אינן מקנות לה את האפשרות לכפות פיצול ביתה מהנחלה.


סיכום
ביהמ"ש פסק כי לא ניתן להעניק לדורית את הסעדים המבוקשים, וכי אין לפצל את ביתה מהנחלה. עם זאת, יש לדורית מעמד של ברת רשות בלתי הדירה ולכן יש לה הגנה הן במסגרת הליכי פשיטת הרגל של אימה והן במסגרת הליכי מימוש המשכנתא.

ה"פ (מרכז) 5240-02-13 דורית קריזר נ' חנה רבינא ואח', פס״ד מיום 17/06/16

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.