העסקה שלא כדין, בתנאי מגורים מחפירים ועוד – עלתה (בחסד) 450,000 ₪ / שמואל גלנץ, עו״ד

23 פבר 2016 המחברת/ת:

לאחר ארבעה גילגולים בבתי הדין לעבודה ניתן לאחרונה פסק דין לפיו ישלמו אב ובנו סך הכל 450,000 ₪ קנס בגין שורה של עבירות בהקשר להעסקת עובדים זרים בפיטום אווזים.

כתב האישום המקורי(1) הוגש כנגד אב ובנו בגין העסקת 14 עובדים זרים מתאילנד ללא היתר, ללא חוזה עבודה כדין, ללא הסדרת ביטוח רפואי ובתנאי מגורים שאינם הולמים.

בגלגול הראשון זיכה בית הדין האזורי את הבן מחמת הספק. בעקבות שני ערעורים  שהגישה המדינה חויב הבן ב-300,000 ₪.

בית הדין האזורי קבע "הנני נותן משקל נכבד לחומרא לתנאי המגורים המחפירים בהם היו נתונים העובדים הזרים והם שעמדו במרכז ההליך".

יוסבר, העובדים שוכנו "בלול עופות תוך שלא סיפקו להם אמצעי קיום מינימאליים".

בערעור בבית הדין הארצי(2) טענה המדינה כי יש להשית על הנאשם את העונש המקסימלי – 6.5 מיליון ₪ (בתחילת הדרך ביקשה המדינה להשית על האב קנס של 6.5 מיליון ₪ ושנת מאסר בפועל).

האב שהואשם יחד עם בנו בהליך הראשון בבית הדין האזורי לא הופיע לאף אחד מהדיונים ונגזר עליו שלא בפניו קנס בסך 150,000 ₪.

בית הדין הארצי שב וקבע כי "העסקת 14 עובדים זרים ללא היתר, ללא חוזה בכתב, מבלי שערך להם ביטוח רפואי ומבלי שהעמיד לרשותם תנאי מגורים הולמים. כל אחת ואחת מהעבירות הללו בפני עצמה יש בה כדי לפגוע בתנאי העבודה הבסיסים שלהם זכאי עובד הן מכֺח החוק, הן מכֺח חובת ההגינות המוטלת על מעסיק בבואו להעסיק עובד. אף שכל אחת מהעבירות מהווה פגיעה בזכות המוקנית לעובד על פי דין, הרי שחומרה מיוחדת קיימת מקום שבו מספק המעסיק לעובדיו מגורים בתנאים שאינם ראויים למגורי אנוש".

טענת הנאשם כי העובדים הם שבחרו ללון בלול ולא במבנה שהעמיד לרשותם לא עמדה לו שכן "חובתו של מעביד שלא לאפשר לעובד להתגורר בתנאים כפי שהעמיד הנאשם".

הנאשם טען לזכותו עוד כי העבירה נשוא התיק נעברה לפני שנים רבות ומאז ואף קודם לא הורשע בכל עבירה בבקשה להעסקת עובדים זרים כן טען למצבו הכלכלי הקשה.

בית הדין קבע "אין דומה עבירה על חוק בנסיבות שעניינן ליקויים במבנה המגורים לעבודה בנסיבות שעניינן פסול במקום המגורים עצמו...

...הלנת עובדים בלול עופות מעבירה לכאורה מסר כי העובדים הללו אינם שווי ערך כאדם וכי אינם ראויים לבוא בקהל, חברה מתקדמת אינה יכולה לשאת מסר שכזה, קל וחומר חברה המצווה על שמירת כבודו של כל אדם ושל עובד זר בפרט בבחינת"וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצריים" ".

סוף דבר – לאחר שבהליך הראשון זוכה הנאשם ובעקבות ערעור ראשון הוחזר התיק לבית הדין האזורי שהשית על הנאשם קנס בסך 120,000 ₪. על פסק דין זה הגישה המדינה ערעור פעם נוספת ובית הדין הארצי הטיל על הנאשם קנס בסך של 300,000 ₪ שישולם ב- 60 תשלומים.

ערעור על פסק הדין לבית הדין האזורי כנגד האב שנחשב לנאשם העיקרי נמחק על ידי המדינה "בשל מצבו הנפשי הקשה".

הנה כי כן המדינה התעקשה ופנתה שוב ושוב לבתי הדין על מנת שאלו יקנסו את הנאשמים בסכומים גבוהים למען יראו וייראו הם ושאר מעסיקי עובדים זרים.
ע״פ (ביה״ד הארצי לעבודה) 37710-03-13 מדינת ישראל נ׳ ציון דעדוש, פס״ד מיום 17/01/16

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.