הודעות

בהתאם לנוהלים של רשות המים ניתן להגיש עד 4 שבועות מפרסום ספר ההקצאות של רשות המים בקשות לתוספות מים לשנת 2024. רצ"ב טופסי בקשה
בחוזר מידע בדבר: תעריפי המים (כולל תעריפי הרכישה והמכירה של מים אצל ספקים פרטיים במגזר הכפרי לינואר 2024); ספק כפרי רב יישובי.
רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 2024, הכוללים, בין היתר, את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים, בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהמעסיק התחייב להוציאן.
רשות המסים פרסמה הנחייה למעסיקים, לפיה, תושבים שפונו מבתיהם, על פי החלטות הממשלה בשל מלחמת "חרבות ברזל", והתגוררו עד יום 7 באוקטובר 2023 ביישובים הזכאים להטבות מס, ייהנו מהטבת המס גם בשנת 2024, בכפוף לתנאים המפורטים בחוזר.  
בחוזר תזכורת לגבי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובע, שאגודה שיתופית חקלאית רשאית לבקש, באמצעות בקשה המצורפת לדוח המס השנתי, להיחשב כשותפות לצרכי מס. במקרה זה, תשלום המס על הכנסתה החייבת של האגודה, יחול על חבריה. 
רשות המים, מקדמת רפורמת אסדרה באספקת מים לבית במגזר הכפרי. במסגרת זו רשות המים מעודדת הקמת תאגיד מים אזורי, אשר יקבל את הרישיון לאספקת המים הביתיים ביישובים הכפריים. ההצטרפות לספק כפרי רב יישובי הינה וולונטרית וכל יישוב רשאי להמשיך ולנהל את אספקת המים הביתיים באופן עצמאי, לצד זאת רשות המים מעוניינת לעודד יישובים להצטרף, ולכן מעודדת זאת באמצעות תעריפי מים זולים יותר לצרכן. דהיינו, כל יישוב רשאי להחליט אם להצטרף לספק רב יישובי או להמשיך ולספק לעצמו את המים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.