הודעות

לצורך צמצום בעיית המפחמות הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי ולמניעת שרפות באופן כללי, מפרסם משרד החקלאות נוהל תמיכה במגדלי מטעים שירסקו  את הגדמים ולא יעבירו אותם למפחמות ולא ישרפו אותם. בנוהל זה תיתן תמיכה ישירה לחקלאים המחושבת לפי דונם נטוע שנכרת. התמיכה תינתן רק למגדלים שביצעו כריתה, וריסוק ולאחר מכן פיזור או הובלת הרסק לאתר מורשה.  התמיכה תינתן לאחר הוכחת ביצוע פעולות הכריתה, הריסוק, הפיזור או השינוע ובתנאי כי כל הפעולות יבוצעו בהתאם מלא עם הוראות נוהל זה ובכפוף למגבלות המפורטות בו.
רשמת האגודות השיתופיות פרסמה נוהל בנושא "הפיכת אגודה שיתופית לחברה בע"מ". הנוהל מפרט את הפרוצדורה הנדרשת בהפיכת אגודה שיתופית לחברה בע"מ, בהתאם לסעיף 345 לחוק החברות, תשנ"ט-1999.
רשמת האגודות השיתופיות פרסמה נוהל בנושא מיזוג אגודות שיתופיות. הנוהל מפרט את הפרוצדורה למיזוג בין אגודות שיתופיות בהתאם לסעיף 13 לפקודת האגודות.
מטרתה העיקרית של הפעילות נשואת קול קורא זה הנה להנגיש לצרכן תוצרת חקלאית ישראלית איכותית וטרייה, ישירות ממשק או מפעל החקלאי, וליתן גםn הזדמנות להיכרות בין היצרן לצרכן שיש בו גם כדי לטייב צרכים אל מול יכולות. מטרות נוספות הן לעודד את התיירות במרחבים אלה, את הצריכה של מזון מקומי, צריכה בכלל של מגוון פירות וירקות המומלצת כצריכה יומית ע"י משרד הבריאות ומדינות המערב ולאפשר לחקלאי ולצרכן מפגש אינטרסים מסחרי בלא פערי תיווך. כמענה לאמור לעיל יתמוך המשרד בשוקי איכרים תחת פעילות "תוצרת הארץ" ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית (להלן: "שוקי תוצרת הארץ" וגם "שווקים").
בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך 13/02/2022, רצ"ב תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 4.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.