עוד צדק חלוקתי כזה ואבדנו! / דודו קוכמן

08 מרס 2009 המחברת/ת:

מאז בג"ץ הקרקעות, חלפו למעלה מחמש שנים ועל הבג"ץ ותוצאותיו נכתבו הרבה מאוד מאמרים ופרשנויות, אך אף אחת מהם לא הצליחה לפרש את משמעות המושג "צדק חלוקתי", כפי שהדבר הובא בפסק דין זה.

בימים הקרובים עומדת מועצת מקרקעי ישראל לאשר החלטה אשר תייתר את הצורך בגביית תשלום של דמי היתר באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית בבניה של עד 360 מ"ר ומדובר במתנה של 200 מ"ר. (עד היום הוכרו זכויות של 160 מ"ר למגורים). מדובר על חוכרים שלהם חוזה חכירה מהוון, קרי שולמו דמי חכירה מראש לארבעים ותשע שנים, לבית, היה גודלו אשר היה.

במידה ונוצרו זכויות בניה חדשות בתוכנית, על פי המוצע, הם יהיו פטורים מתשלום עד לתקרה של 360 מ"ר.
גם לבעלי חוזי חכירה לא מהוונים צפויה על פי המוצע מתנה, שכן על כל זכות בניה מעל 160 מ"ר יידרשו החוכרים לשלם רק 25% דמי היתר.

גם בעת שינוי יעוד וניצול באזורים שונים שאינם אזורי עדיפות יגבה ממ"י על פי ההצעה סך של 31% מההפרש בין הערך המעודכן לבין המופיע בחוזה החכירה. יש לזכור כי בשינוי יעוד וניצול, הכוונה לדוגמא לשינוי יעוד ממגורים לתעסוקה וזו הטבה מרחיקת לכת.

גם בעת פיצול מגרש קיים לשני מגרשים או יותר (ללא מגבלה), יגבה ממ"י על פי המוצע 31% מערך הקרקע על המגרשים הנוספים שייווצרו עקב הפיצול.

כבר בעבר הלא רחוק פטרה מועצת מקרקעי ישראל את הבנייה הרוויה מתשלום נוסף ובעצם החליטה להעביר לבעלותם את החכירה ולהופכם לחוכרים פרטיים. מדובר על חלוקת משאבים של כל אזרחי המדינה, גם של אלו שיושבים על קרקע פרטית וגם של אלו שאין להם כלל זכויות ואשר גרים בשכירות וכו'.

מדובר על חלוקת נכסי הציבור, שבאים לדיון בפני חברי מועצת מקרקעי ישראל וזאת מבלי שהוצגו לפני חברי המועצה המשמעויות הכלכליות של הטבות אלו. גם אם יונחו בפניהם מסמכים כלשהם, לא יהיו בידיהם הכלים האובייקטיבים לבדיקתם שכן חברי המועצה הם בבחינת "קהל שבוי" שכל מה שפקידי ממ"י מניחים בידיהם מתקבל כעובדה.
על פי המוצע ההטבות הללו יפסחו שוב וידירו רגליהם של בעלי הזכויות המתגוררים בכפר, שרובם המכריע גר בפריפריה. שכן, בנוסח ההחלטה מדובר רק על חוכרים שיש בידיהם חוזה חכירה מהוון או חוזה חכירה לא מהוון. בעוד מנהל מקרקעי ישראל מעכב זה שנים את ביצוע החלטה מס' 1 ורבות אחריה שבה הוא התחייב לחתום עם החוכרים בעיר ובכפר על חוזה חכירה, הרי שבפועל בכפר נחתם רק חוזה חכירה אחד בכפר. גם אם ייחתם חוזה החכירה הוא אינו מאפשר להוון את זכויות המגורים.

למרות שאין בנמצא מי שיסביר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים למה התכוונו שופטי ביהמ"ש העליון בהשתמשם במונח צדק חלוקתי, אך אין ספק שמנסחי ההצעה מפרשים ש" צדק חלוקתי", משמעותו להיטיב עם האזרח בעיר ולרמוס את זכויות המגורים של האזרח בכפר.
גם אם אין בנמצא פרשן שיסביר למה התכוון המשורר, בהשתמשו במונח "צדק חלוקתי", אין ספק שגם לשופט ביהמ"ש העליון לא הייתה כל כוונה שתיגרם פגיעה חוזרת ונשנית בזכויות המגורים של האזרחים ואין זה משנה היכן הם גרים.
וכמו שכבר נאמר צדק צריך להיעשות וגם להיראות ותתקנו אותי אם אני טועה

הכותב: משמש כמזכ"ל האיחוד החקלאי
 

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שימושים נלווים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.