משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מודיע בזאת על האפשרות לקבלת תמיכה של האגף לגורמי ייצור להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות וזאת בהתאם לקבוע בנוהל שלהלן - הכל בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי ובהתאם להוראות תכ"מ (תקנון, כספים ומשק) מס' 6.2.2.

עבור השנים 2018 ו- 2019 יפורסם באתר האינטרנט של המשרד מועד תחילת הגשת בקשות עבור תקופת הזכאות לשנים אלה, כהגדרתה בנוהל.

מצ״ב החוזר להורדה

הממשלה צמצמה לאורך השנים את כמות העובדים הזרים לחקלאות והחקלאים אינם יכולים לקטוף את הפרי על העצים!
 
ידוע שישראלים אינם מעוניינים לעבוד בחקלאות ולכן אין ברירה אלא להביא עוד עובדים זרים טרם קריסה מוחלטת בענף החקלאות בגליל.
 
החקלאים בגבול הצפון זועקים לממשלה- הביאו לנו עוד עובדים לחקלאות!
 
המכתב נשלח לשר החקלאות ב-22 לחודש ועדיין לא התקבלה תשובה או התייחסות ובינתיים הפרי נרקב על העצים!

עובדים ישראליםברצוננו לעדכנכם בנוהל משרד החקלאות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות .

בקשות בהתאם לנוהל זה ניתן להגיש עד ליום ה - 1 בנובמבר 2016

חוזר מס׳ 79/16 של ברית פיקוח

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237