הודעות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל למתן המלצה מקצועית להקצאת מכסת עובדים זרים בענף החקלאות, כפי שהיא נקבעת מעת לעת ע"י הממשלה, באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם טיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות במוסדות ציבור המפעילים חוות חקלאיות טיפוליות לנוער במצבי סיכון ומצוקה. פתוח להערות הציבור עד  25/10/2022 בשעה 23:59
מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לקבוע כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשפ"ג – 2022 לעניין הקצאות מים למטרות צריכה שונות לשנת רישוי 2023. בישיבתה מיום 29.9.2022 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשפ"ג – 2022 ואישרה את פרסומה לשמיעת עמדות הציבור.
בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל, סעיף 9.1.263 לקובץ החלטות המועצה, הוקמה ועדה, בראשות מנהל רמ"י יעקב קוינט, לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי בנחלה.  
הוועדה המייעצת לנושאים חשבונאיים ועסקיים לרשמת האגודות השיתופיות פרסמה נייר עמדה בנושא אחריות תאגידית וסיכוני ESG באגודות שיתופיות.הערות והתייחסות לנייר העמדה ניתן להעביר עד ליום 20 באוקטובר 2022. 
סגר כללי יוטל על אזור יהודה ושומרון וייסגרו המעברים ברצועת עזה במהלך חגי תשרי. דובר צה"ל: בהתאם להערכת המצב הביטחונית ולהנחיית הדרג המדיני, יוטל סגר כללי על אזור יהודה ושומרון וייסגרו המעברים ברצועת עזה במהלך חגי תשרי.
בחוזר עדכונים בדבר:- ניהול המים הביתיים במרחב הכפרי- הקצאת מים שפירים לחקלאות- מודל חדש להכרה בעלויות קידוחים- מפלס הכינרת

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.