יזמות עצמית במשק המשפחתי החקלאי / מיכאל סופר, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

15 פבר 2009 המחברת/ת:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

למצגת ההרצאה שניתנה ביום עיון מועצת הכפרים

בעשורים האחרונים עובר המרחב הכפרי בארץ כמו בעולם תמורות משמעותיות בתחום הדמוגרפי, הכלכלי, הארגוני והסביבתי. בתחום הכלכלי מתרחשים שינויים במבנה התעסוקה, באופי התפקודים ובאופי שימושי הקרקע. סך כל השינויים מבנים מחדש את המרחב הכפרי ויוצרים מרחב רב-תפקודי.

בתהליך ההבניה מחדש של המרחב הכפרי בישראל בולטת תופעת המשק המשפחתי המושבי המפתח לצד החקלאות יזמות לא-חקלאית. תופעה זו היא חלק מתהליך רחב יותר, המתרחש במרבית המדינות המפותחות, והופך את המרחב הכפרי למגוון יותר ורב-תפקודי. התהליך משקף את הירידה בחשיבותה של החקלאות בתעסוקה ובהכנסה של תושבי הכפר, את צמצום התמיכה הממשלתית בחקלאות ובמרחב הכפרי ואת השוני במרחב ההזדמנויות הקיים באזורים כפריים שונים. מטרת ההרצאה להאיר את המאפיינים המרכזיים של המשקים החקלאיים שפיתחו יזמות עסקית לצד החקלאות, טיפוסי המשקים, הגורמים המעודדים והמעכבים פיתוח עסקים וההשלכות של קיום עסקים אלה על היישוב הבודד והמרחב הכפרי.

הממצאים מצביעים על שלושה טיפוסים מרכזיים של משקים יזמיים, המאובחנים על פי היקף הפעילות החקלאית והחלק היחסי של מקורות ההכנסה השונים.

הטיפוס הראשון כולל חקלאים בעלי משק פעיל גדול, אשר הקימו לצד המשק עסק שלעתים קרובות נגזר מהפעילות החקלאית. הטיפוס השני כולל חקלאים אשר אסטרטגיית ההישרדות שלהם תלויה בקיומם של שני מקורות הכנסה זה לצד זה: חקלאות ויזמות לא-חקלאית המופעלת על ידי חברי משק הבית בדרך כלל על בסיס מבני המשק החקלאיים. הטיפוס השלישי מאופיין על ידי משקים שהיקף הפעילות החקלאית שלהם קטן יחסית, לעתים חקלאות תחביב, ועיקר הכנסתם נובע מהעסק הלא-חקלאי ומתעסוקה בשכר מחוץ למשק ולמושב. קיימת שונות אזורית בסוג, בהיקף ובתרומה של יזמויות אלה לכלכלת המרחב הכפרי, אשר חלקם נובעים מהשונות המרחבית בהזדמנויות ובפוטנציאל הפיתוח של המשק החקלאי והיזמות גם יחד.

מרבית היזמויות הן קטנות יחסית, הן במספר העובדים בהן והן בשטחן, אך תרומתן לפיתוח מקומי ואזורי משמעותית, אם על-ידי יצירת מקורות תעסוקה והכנסה ואם על-ידי מתן מענה לגידול בביקושים המקומיים לשירותים ומוצרים. מוסדות אזוריים ולאומיים טרם הפנימו לגמרי את התמורות שחלו במרחב הכפרי עם הפיכתו למרחב רב-תפקודי, ועדיין אינם מכירים בתרומתן של היזמויות המושביות הלא-חקלאיות לפיתוח המקומי והאזורי. הכרה זו אמורה להתבטא בקידום מדיניות תומכת, מעודדת ומסדירה של יזמויות אלה, וחסרונה מקשה על היזמים מצד אחד ועל תושבי הכפר הנפגעים מעסקים לא-מוסדרים מהצד האחר.

 

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.