קנט שילמה למגדלי ההדרים כ-60 מיליון ש"ח בשלוש העונות האחרונות

15 מרס 2023 המחברת/ת:
נזק להדרים נזק להדרים Adobe Stock

מסיכום נתוני 2022 שנערך בקנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בשנה החולפת נמשכה מגמת הגידול בהיקף נזקי הטבע לגידולים החקלאיים, כתוצאה ממשבר האקלים. היקף הפיצויים ששילמה קנט בשנה החולפת בכל ענפי הביטוח היה גבוה בכ-15% מהפיצויים ששילמה בשנת 2021. מהנתונים עולה כי בין הענפים שספגו נזקים גדולים היה גם ענף ההדרים ובשנה החולפת בלבד שילמה קנט למגדלים כ-10 מיליון ש"ח. עוד עולה מהנתונים כי בשלוש העונות האחרונות פיצתה קנט את מגדלי ההדרים המבוטחים בסכום כולל של כ-59 מיליון ₪, כ-53 מיליון ₪ מתוכם שולמו למבוטחים בביטוח המורחב.

את היקף הנזקים העצום והבלתי צפוי שעלול להיגרם למגדלי ההדרים ראינו בשנה החולפת גם בארה"ב. בפלורידה, אחת ממגדלות התפוזים הגדולות בעולם, חלה ירידה של כ-80% בהיקף התוצרת כתוצאה מהוריקן שפקד את המדינה וכתוצאה מהתפרצות מחלת הגרינינג. למזלנו, בישראל עדיין אין הוריקנים, אבל הגידול המתמיד באירועי הקיצון מהווה סיכון משמעותי לגידולים החקלאיים בכלל ולגידולי ההדרים בפרט. למעשה, רק הביטוח מאפשר למגדלים להתמודד עם שינויי האקלים וליהנות מרשת ביטחון כלכלית שתמזער את הנזקים אליהם הם חשופים. קנט מתאימה את חוזה הביטוח לתנאים המשתנים, כך לדוגמא בשנת 2020 התגלה מזיק חדש, פסילת ההדר האסיאתית. הפסילה היא וקטור למחלת הגרינינג. קנט, באמצעות ביטוח נגעי הסגר, פיצתה את מגדלי ההדרים ב-6 מיליון ₪ וסייעה למאמצי ההדברה של המזיק.

בימים אלה קנט מחדשת את ביטוח ההדרים לעונת 2023-2024. במסגרת זו מועצת הצמחים ענף ההדרים, רכשה ביטוח נזקי טבע בסיסי וביטוח אסונות טבע בסיסי לפרדסים מניבים לכל מגדלי ההדרים אשר רשומים במועצה כחוק. הביטוח מכסה נזקים רק עבור המגדלים, הזנים והיקף השטח שיועברו לקנט ברשימות המועצה.

במקביל, קנט מאפשרת למגדלי ההדרים לרכוש, ישירות דרכה, ביטוח מורחב, לנזקי טבע ואסונות טבע, המאפשר הגנה טובה יותר בעת נזק. במסגרת זו עודכנו דמי ביטוח וסכומי השיפוי בלימון, אשכולית לבנה ופומלית. וכן עודכנה הגדרה לנזק איכותי חמור בהתחייבויות המבטח כך שתכלול גם נזק מסערה.

במסגרת ביטוח נזקי הטבע, הנחת העדר תביעות תחושב לכל זן ושיטת גידול בנפרד. במסגרת ביטוח אסונות טבע, למגדלים עם נזקים חוזרים יופחת היבול הנורמטיבי ויעמוד על 70% מהיבול הנורמטיבי של הפרדס לפי גילו. כמו כן, בקנט מציינים כי הביטוח הבסיסי אותו רכשה המועצה אינו כולל ביטוח של פרדסים שאינם מניבים. פרדסים אלה ניתן לבטח בביטוח אסונות טבע ישירות בקנט.

קנט עוברת לדיוור ירוק

במסגרת שיפור השירות, קנט מבצעת שינוי במערך הדיוור וזאת בכדי לייעל לתרום ולשמור על איכות הסביבה. לכן החל מעונת הביטוח הבאה, קנט תשלח את טפסי ההצטרפות לביטוח רק בדואר אלקטרוני. כמו כן יעשה שימוש באמצעות מסרונים לקבלת עדכונים.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.