אפליה בתעריפי עלויות להפקה ולהולכה של מים / בועז מקלר רו"ח, אמיר כהן רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

27 אפר 2017 המחברת/ת:

עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.

בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -

  1. תעריפים לחברת מקורות
  2. תעריפים לתאגידי המים העירוניים
  3. תעריפים למתן שירותי תשתית

ברישא נדגיש, התייחסנו אך ורק לשוני בסרגלי התעריפים ללא התייחסות להיבטים מאקרו כלכליים של השינוי המוצע במעבר למשטר דמי מים אחידים מבוססים על כללי העלויות לעיל, במקום משטר היטלי הפקה שנהוג עד עתה, ניסיון להלאמה למעשה של ההפקה הפרטית בישראל, ההשפעה על החקלאות הצמחית באזורים בהם דמי המים המוצעים יעלו עליה דרסטית מול המצב כיום ועוד.

להלן טבלת השוואה חלקית לתעריפים למפיקים הפרטיים מול התעריפים האחרים:

  1. תוספת נורמטיבית לעלויות בפועל

למפיקים הפרטיים -                  אין

שירותי תשתית -                       10%

  1. הצמדה למדד של עלויות הקמה

למפיקים הפרטיים –                  אין

לחברות המים העירוניות –        יש

  1. תוספת תקורה לעלויות הקמה

למפיקים הפרטיים –                  אין

לחברות המים העירוניות –        5%

  1. שיעור הריבית על מרכיב הון זר

למפיקים הפרטיים –                  2.5%

לחברות עירוניות –                    4%

  1. שיעור הריבית על מרכיב הון עצמי

למפיקים הפרטיים –                  2.5%

לחברות עירוניות –                    7%

שירותי תשתית –                       7.6% ( בשימוע מוצעת הפחתה ל 5%)

לחברת מקורות –                     מינימום 5.5% עד 7% מקסימום.

  1. הוצאות ניהול ושונות על שרותי הולכה

למפיקים הפרטיים למעט ל 5 אגודות גדולות – 0

למקורות ע"פ ניתוח המאזנים – 5.6 אגורות למ"ק

לאור אפליה מובהקת זו בכללים המוצעים מומלץ למפיקי המים הפרטיים לדרוש כי יחולו עליהם התעריפים הקבועים בכללים הבאים במלואם ללא כל שינויים-

כללי המים (חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות), תשע"א- 2011.

כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ומערכות ביוב), תשע"ה- 2015.

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע -2009.

כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית), תשע"א- 2011.

מודגש כי המועד האחרון להגשת עמדות לשימוע הינו 7 למאי 2017 שעה 12:00 באמצעות מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס 03-6369750

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.