תקציר פסק דין המכיר בזכויות של שני אחים בנחלה אחת / אריה חייקין, עו״ד ו-שרון מאור, עו״ד

אריה חייקין, עו״ד ו-שרון מאור, עו״ד אריה חייקין, עו״ד ו-שרון מאור, עו״ד אריה חייקין, עו״ד ו-שרון מאור, עו״ד

פסק דין חשוב מיום 8.7.2020 שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בלוד אשר התערב באופן חריג בממצאים עובדתיים של בית משפט קמא וקבע כי שני אחים יהיו שותפים במשק בחלקים שווים בנחלה כאשר השימוש שיעשה על ידי כל אחד מהם הוא השימוש הנעשה על ידיהם. פסק דין זה עומד  בניגוד לנוהלי מנהל מקרקעי ישראל שהגבילו רישום משקים ע"ש בעלים אחד בלבד (אלא אם כן מדובר בבני זוג).

מדובר במשק חקלאי שנרכש בשנת 2007 ע"י 2 אחים ונרשם על שם אח אחד מבין השניים כמקובל בנחלות. בעקבות סכסוך בין האחים, הוגשו תביעות הדדיות הנוגעות לזכויות בנחלה.

בית המשפט קמא (משפחה) דחה את הטענה לפיה לאח הלא רשום כבעל הנחלה זכויות בנחלה ולנוכח כך נאסר עליו לעשות שימוש בחממות הנמצאות בנחלה. בעקבות פס"ד זה הוגש ערעור לבית משפט מחוזי.

בערעורו לבימ"ש המחוזי טען האח "הלא רשום" (להלן: "המערער") כי בשנת 2007 רכש בצוותא עם אחיו את הנחלה במשותף, כאשר הוסכם ביניהם כי בית המגורים שבנחלה ישמש את האח "הרשום" ואילו השטח החקלאי ישמש את המערער לצורך גידולים חקלאיים בחממות. עוד טען המערער כי הנחלה נרשמה ע"ש אח אחד בשל המגבלה של רשות מקרקעי ישראל אשר אינה מאפשרת רישום נחלה על שם 2 אחים.

לטענתו, התנער אחיו מהסכם בע"פ שנערך ביניהם ואף סירב מאוחר יותר לחתום על הסכם בכתב המעגן את ההסכמות הנזכרות ועל כן עתר המערער לסעד הצהרתי לזכויותיו בנחלה ודרש פירוק שיתוף בדרך של מכירה וחלוקת התמורה בהתאם לשיעור הזכויות שבה.

קביעת בית המשפט המחוזי בערעור :

בית המשפט המחוזי קבע תחילה כי המשק נרכש באמצעות 2 הלוואות, כשאחת מהן נפרעה במלואה מחשבון הבנק של החברה שבבעלותו של המערער. האח הרשום כבעל הזכויות בנחלה טען כי תשלומים אלו היוו תשלום בגין השכרה ושימוש בשטח החקלאי - החממות, טענה אותה דחה בית המשפט כיוון שהכספים לא דווחו כנדרש בדין בעת השכרת השטח החקלאי והן בשל חוסר סבירות בתשלום שכירות לפי לוח סילוקין משתנה של הלוואה.

בית המשפט המחוזי קיבל את הטענה לפיה בין האחים נכרת הסכם בו האחים הסכימו לרכוש את המשק יחדיו. בין היתר פסק בית המשפט על בסיס פסיקה קיימת הקובעת כי חוזים משפחתיים הם לרוב פחות פורמליים וקיימת גמישות להסכמים בתוך המשפחה. להרחבה בסוגיה זו ראו פס"ד של בית משפט לענייני משפחה אשר דן בזכויות בנחלה שהוענקו בהבטחה שבעל פה.[1]

נוכח האמור, פסק בית משפט המחוזי וקבע כי שני האחים שותפים במשק בחלקים שווים ורשאים להשתמש במשק בהתאם להסכם שכרתו לכאורה מלכתחילה, היינו זכות למגורים לאח האחד וזכות עיבוד השטחים לאח השני.

בקבעו כך, הכיר בית המשפט בזכויות שני האחים בנחלה אחת וזאת למרות  כי ברישום המקרקעין ברשות מקרקעי ישראל מופיע שמו של אח אחד בלבד וכידוע רישום בפנקס הזכויות לגבי מקרקעין מוסדרים, מהווים על פי החוק ראייה חותכת לתוכנו. [2]

הסוגיה בפני עצמה מעניינת וסביר שידונו בה פעם אחר פעם במקרים דומים בנחלות חקלאיות.

המשרד הינו משרד בוטיק עם ניסיון רב המספק מכלול שירותים ומומחיות בתחום המרחב הכפרי, דיני תכנון ובניה ועסקאות מקרקעין.

[1] הקניית זכויות בנחלה חקלאית בהבטחה שבעל-פה / אריה חייקין, עו"ד, ו-שרון מאור, עו"ד, 14/7/2020

[2] הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין

שרון מאור, עו״ד, אריה חייקין, עו״ד

עו״ד אריה חייקין, בן מושב, מתמחה במרחב הכפרי.

אתר (עו״ד אריה חייקין) : https://www.haikinlaw.com/

אתר משרד עו״ד שרון מאור:

אתר (עו״ד שרון מאור) :   https://www.sharonmaor.co.il/       

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.