הודעות

איסור כללי זה כולל איסור על הבערת אש כמשמעותה בתקנות, לרבות עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים וגזם. מטעם נציב כבאות והצלה
לאור פרסום הנחיות רשות המסים "מענק לסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף covid-19 (נגיף הקורונה) בגין חודשים מרץ-אפריל 2020" מיום 7/5/20 (להלן "פעימה שלישית") - בחוזר הסבר מפורט בנוגע להחלטות הנוגעות לאופן חישוב הפיצוי עבור עוסקים המדווחים על פעילותיהם תחת איחוד עוסקים וכן עבור מלכ"רים.
לאור המצב החדש שנוצר בארץ ובעולם בעקבות התפשטות נגיף הקורונה שחייב ריחוק חברתי, כך אינו מאפשר התכנסויות כנהוג של אספות כלליות באגודות, פנינו למשרד רשם האגודות על מנת שיפרסם הנחיות לקיומן של אספות כלליות שקיומן מחייב בשל לוח זמנים הנדרש בתקנון או בתקנות האגודות השיתופיות. בין היתר מדובר על אישור תקציב, אישור מאזן, אישור תקציב מיוחד למטרות ייחודיות, אישר מיזם כלכלי, קבלת חברים לאגודה במקום שבו התקנון קובע כי האספה הכללית היא זו המאשרת קבלתם וערעור של מועמדים על סירוב ועד האגודה לקבלם לחברות לאספה הכללית ועוד. ברור שמדובר במצב מיוחד שמשכו אינו ידוע ולכן למען הסדר הטוב והמשך ניהול תקין של האגודה ומוסדותיה ניתן לקיים אספות כלליות על פי הנחיות משרד רשם האגודות ובמתווה שאושר על ידו (מצ"ב). מאחר ולמרבית המוחלטת של האגודות אין כלים והוראות בתקנון להיוועצות חזותית או הצבעה אלקטרונית, ניתן להשתמש באמצעים אחרים כפי שיפורטו.
לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל נוהל חדש שמספרו- B  90.02 שמרכז את ההנחיות בעניין בקשה למתן או ביטול כתב התחייבות לרישום משכנתא. משכנתא היא משכון של מקרקעין הנרשמת בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) ומשמשת כערובה להבטחת פירעון הלוואה הניתנת על ידי בנק, חברת ביטוח או גורם אחר (הגורם המלווה). כאשר זכויות הנכס מנוהלות ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), כלומר אינן מנוהלות בלשכת רישום מקרקעין או בחברה משכנת​​ או בחברה קבלנית, מנפיקה רמ"י  "כתב התחייבות לרישום משכנתא", שמשמעותו התחייבות שלא לרשום בלשכת רישום המקרקעין את הזכויות בנכס, אלא אם כן במעמד הרישום תירשם גם המשכנתא לטובת הגורם המלווה וכן התחייבות שלא לאשר ​העברת זכויות​ בנכס ללא הסכמת הגורם המלווה. משמעות הדבר שנכסים כמו מגרשי הרחבה, משקי עזר ונחלות הרשומים בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), יעשו זאת כמובן באמצעות רישום המשכנתא בלשכת רישום המקרקעין.
נגיף הקורונה החדש –הגבלת פעילות)(תיקון מס' 10), התש"ף –2020. הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד. עדכון מס' 9, מיום 5/05/20

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.