הודעות

בחוזר הבהרת תהליך הגשת הדיווחים הכספיים השנתיים לרשמת האגודות השיתופיות. חובת הגשת הדיווחים השנתיים חלה על כל האגודות השיתופיות (למעט פטורים והקלות כפי שמפורטים בחוזר).
נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות בגין נזק עקיף בעקבות מבצע "מגן וחץ". כמו כן, רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע המסבירה את אופן הגשת הבקשה. 
ועד כניסתה לתוקף של הודעה על פרישה באמצעות טופס 161 החדש יהיה החל מיום ה-1 בנובמבר 2023 (במקום ה-1 ביולי 2023). כמו כן, רשות המסים פרסמה הבהרות ודגשים לגבי מילוי הטופס החדש.
בחוזר פרטים לגבי:- לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2023- תעריפים לחיוב אצל ספקים מקומיים שאינם חייבים בתאגוד (קיבוצים ומושבים)- ביקורת רשות המים ביישובים מתוכננים- רפורמה באספקת המים במרחב הכפרי
האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה אישר ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2022, עד ליום 30 בנובמבר 2023, בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.