הודעות

בנובמבר 2021 פורסם מסמך ההנחיות שבנדון. מדובר בנושא חדש יחסית שעל המשרד ושאר הגורמים הרלוונטיים ללמוד, במקביל לביצוע המערכות הראשונות על חממות. לאור הערות ושאלות שהתקבלו במשרד, אנו מפרסמים מספר הבהרות, במטרה להבהיר את דרישות המשרד ולהתאימן לפרקטיקה המתגבשת. מסמך זה הינו מסמך משלים למסמך ההנחיות שפורסם בנובמבר 2021 ואינו מחליף אותו. בהמשך ישקול המשרד אם לפרסם עדכון רשמי למסמך ההנחיות. להלן ההבהרות הנדרשות . משרד החקלאות ופיתוח הכפר
לבקשת הוועדה, מובא בזאת עיבוד שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתונים שמסרה רשות האוכלוסין וההגירה  ב-31 בינואר 2022 לוועדה המיוחדת של הכנסת לעובדים זרים, לקראת דיון בוועדה שכותרתו "1. שימוש בכספי הפיקדון שאין להם דורש 2. ניכויים מכספי הפיקדון של העובדות והעובדים הזרים". מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת
להלן העדכונים לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך 13.2.2022

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.