הודעות

מצ"ב נוהל תמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה
בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ובעקבות המעבר לדיווח מקוון באמצעות האזור העסקי והצורך להסתגל למתכונת זו, רשמת האגודות השיתופיות מאפשרת ארכה להגשת הדוחות הכספיים עד ליום עד ליום 30 בספטמבר 2024.
המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות וביטחון המזון, בשיתוף פעולה בין משרדי, מפרסמים באמצעות מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות וביטחון המזון, קול קורא לתמיכה בהשקעות בתשתיות אזוריות לאיסוף פסולת חקלאית בתקצוב כולל של 42.5 מיליון שקל, שהוקצו מתקציב קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה, זאת, לצד דרישת המשרד לקידום חוקי עזר מקומיים אשר יסייעו בתפעול המערכים החדשים ויתנו לרשויות כלים להסדרת הטיפול בפסולת החקלאית בשטחן.
מועד אחרון להגשת בקשות לפי נוהל זה הינו יום ה' ה – 31.10.2024.
 תכנית סיוע של מתנדבים חקלאים דרך לקט ישראל. תכנית התנדבות אצל חקלאים הינה תכנית ערכית לפיתוח מעורבות חברתית וסיוע לחקלאים אשר נקלעו לקשיים בעקבות המלחמה.
פורסם עדכון למסלול מענקים ייעודי לשימור פעילות עסקית בחבל תקומה. התכנית מיועדת לעסקים שפעלו בחבל תקומה נכון ליום 6 באוקטובר 2023, ומעוניינים לבצע השקעות ברכוש קבוע במטרה לחזור לרמת הפעילות ערב המלחמה ולהמשיך לפעול בחבל תקומה. העסקים יוכלו לקבל מענק של עד 50% מהיקף ההשקעה. ניתן להגיש בקשות עד ליום 29 באוגוסט 2024, בשעה 15:00.  עסקים המגישים בקשות המסגרת המסלול המהיר ייבחנו לפי "כל הקודם זוכה".

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.