מידע בנושא ברית פיקוח

בחוזר עדכון על הודעת המוסד לביטוח לאומי, כי בעקבות תיקון בחוק, המוסד לביטוח לאומי ישלם למעסיקים פיצוי עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות, שהמעסיקים שילמו עבור העובדים בתקופה בה שירתו במילואים.

תקופת הזכאות לפיצוי הינה מה-7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2024.

בחוזר מידע בדבר:
  • דיווחים על צריכת המים
  • דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים

בחוזר עדכון בנוגע לנהלי בקשה לרישום, תיקון או שחרור שעבוד של אגודה שיתופית

מסלול המחזורים הינו מסלול המאפשר הגשת בקשה לפיצוי בגין נזק עקיף עבור עסקים, אשר נמצאים באזור המיוחד, כפי שהוגדרו על ידי המדינה, ולתקופות הרלבנטיות (נכון להיום, אוקטובר - דצמבר 2023).

הגשת התביעה לחודש אוקטובר 2023 - עד ל-19 באפריל 2024.

הגשת התביעה לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 - עד ל-15 למאי 2024.

במסגרת הטופס החדש המעסיק נדרש למלא נתונים בחלק א' של הטופס ולהעבירו לעובד, אשר מצדו מתבסס על נתוני המעביד שהוזנו בחלק א', ואמור לציין את בחירותיו לעניין היבטי המס וזכויותיו הסוציאליות בחלק ב', ולהשיבו למעסיק בתוך 10 ימים. 
 
החלופות לבחירת העובד הן בין היתר של רצף זכויות פיצויים, רצף זכויות קצבה, פריסת הכנסות וחישוב נכון ומדויק של פטור המס המגיע בעת פרישה.
 
מילוי הטופס החדש דורש הבנה מעמיקה של דיני המס הנובעים מהנתונים, אשר המעביד מזין אותם ומהחלופות האפשרויות לעובד.
 
פרטים בחוזר.
 

בחוזר מידע בדבר:

תעריפי המים (כולל תעריפי הרכישה והמכירה של מים אצל ספקים פרטיים במגזר הכפרי לינואר 2024);

ספק כפרי רב יישובי.

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 2024, הכוללים, בין היתר, את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים, בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהמעסיק התחייב להוציאן.

רשות המסים פרסמה הנחייה למעסיקים, לפיה, תושבים שפונו מבתיהם, על פי החלטות הממשלה בשל מלחמת "חרבות ברזל", והתגוררו עד יום 7 באוקטובר 2023 ביישובים הזכאים להטבות מס, ייהנו מהטבת המס גם בשנת 2024, בכפוף לתנאים המפורטים בחוזר.  

בחוזר תזכורת לגבי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובע, שאגודה שיתופית חקלאית רשאית לבקש, באמצעות בקשה המצורפת לדוח המס השנתי, להיחשב כשותפות לצרכי מס. במקרה זה, תשלום המס על הכנסתה החייבת של האגודה, יחול על חבריה. 

רשות המים, מקדמת רפורמת אסדרה באספקת מים לבית במגזר הכפרי. במסגרת זו רשות המים מעודדת הקמת תאגיד מים אזורי, אשר יקבל את הרישיון לאספקת המים הביתיים ביישובים הכפריים.

ההצטרפות לספק כפרי רב יישובי הינה וולונטרית וכל יישוב רשאי להמשיך ולנהל את אספקת המים הביתיים באופן עצמאי, לצד זאת רשות המים מעוניינת לעודד יישובים להצטרף, ולכן מעודדת זאת באמצעות תעריפי מים זולים יותר לצרכן. דהיינו, כל יישוב רשאי להחליט אם להצטרף לספק רב יישובי או להמשיך ולספק לעצמו את המים.

עמוד 1 מתוך 5

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.