הודעות

- דיווחים על צריכת המים.- דיווחים שנתיים על המצב הכספי של פעילות המים.- ספק מים אזורי.- חורף 2020-2021
בהמשך לנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020-2021 (להלן: "הנוהל") שפורסם ביום 13.1.2021, להלן הבהרות בנוגע לטכנולוגיות שיאושרו במסגרת הנוהל. יודגש שהסיוע בנוהל מתייחס רק דגמים/טכנולוגיות שפותחו בחמש השנים האחרונות וטרם שווקו בישראל או יובאו בשנתיים האחרונות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237