הודעות

משרד החקלאות ופיתח הכפר מודיע על תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות מענק למגדלי הבקר והצאן.כאחד מיעדי המשרד והשמירה על השטחים הפתוחים, המשרד מעודד החזקת שטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים. השמירה על השטחים מונעת שריפות, ומונעת השתלטות גורמים בלתי מורשים ותורמת לשימור שיווי המשקל האקולוגי ותרומה נופית וחברתית. מאתר משרד החקלאות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל ובמסגרת מכסות וולונטריות מכל העולם, יותר יבוא פטור ממכס ויבוא במכס מופחת במהלך שנת 2019. מצורף נוהל חלוקת מכסות יבוא ונספח א' לנוהל. מאתר משרד החקלאות
נוהל התמיכה בנושא מתנדבים בחקלאות לשנת 2019 עלה לאתר האינטרנט של המשרד. מועד אחרון להגשה הינו ה 30/1/2019.
ברצוננו לבשר כי שר האוצר, משה כחלון נענה לבקשתנו וביקש משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ ושר הפנים, אריה דרעי, מתוקף סמכותו, לדחות את הפיקדון לעובדים הזרים לחקלאות. המשמעות של התקנות זה תשלום 516 ש״ח לעובד זר לחודש, וכ- 150 מיליון שקל בשנה מס מיותר על חשבון ציבור החקלאים. מכתב לחקלאים של יו״ר התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237