כתבות

מועצה אזורית הערבה התיכונה ומחלקת הקליטה בערבה, ערכו כנס למשפחות המתיישבים החדשים בערבה התיכונה, במרכז המבקרים "ויידור" בחצבה.
לאחר ארבע שנות מחקר החל קטיף זנים חדשים מקדימיםכחלק מטיפוח חדשנות חקלאית בבתי הצמיחה בגליל העליון
מועצה אזורית הגליל העליון והחברה לפיתוח הגליל, מברכות את משרד החקלאות על פרסום הנוהל לתמיכה בחלקות מודל בגליל העליון בהיקף של 13 מיליון שקלים, במסגרת הסכם המים משנת 2018, במטרה לסייע למשקים החקלאיים בתחומי מועצה אזורית הגליל העליון שזכאים לתמיכה, כתוצאה מהתייקרות המים מהפקה פרטית לחקלאות (כ-25 משקים). הסיוע מיועד לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים. על פי המתווה של משרד החקלאות יעמוד שיעור המענק על 80% מההשקעה המאושרת, לשלוש שנים 2019- 2022. סכום ההשקעה המינימלית למשק יעמוד על 25 אלף שקלים וסכום ההשקעה המקסימלית של עד מיליון שקלים.
על פי נתוני משרד החקלאות שפורסמו לאחרונה, הישראלים ניצבים במקום הראשון בעולם בצריכת עופות. על פי הנתונים שפרסם המשרד, הישראלי צורך, בממוצע, כ-57 ק"ג עופות בשנה. במדינות ה-OECD , לצורך השוואה, הצריכה הממוצעת עומדת על כ-30 ק"ג לנפש. בארה"ב התושבים צורכים כ-48 ק"ג בשנה ובאירופה כ-24 ק"ג בלבד. על פי נתוני המועצה לענף הלול, בישראל פועלים כיום כ-3,500 מגדלי עופות פעילים כאשר היקף הייצור של ענף הלול נאמד בכ-5.3 מיליארד ₪ המהווים כ-17% מכלל התפוקה החקלאית בישראל.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237