כתבות

" פסק-דין הדוחה עתירה כנגד הועדה לשמירה על קרקע חקלאית (ועדת ערר), בטענה לחריגה מסמכות.
" ביהמ""ש השלום ברחובות הוציא לבקשת מינהל מקרקעי ישראל צו מניעה כנגד הפעלת תחנת דלק על קרקע שייעודה הוא לשימוש חקלאי. ביהמ""ש דחה את טענת הנתבעים כי לאור דו""ח ועדת קדמון ו/או החלטות מועצת מקרקעי ישראל ומאחר שקיבלו את הסכמת כל המוסדות למעט המינהל, הרי יש לנתבעים זכות לקבל את אישור התובע להקמת התחנה. עם זאת, דחה ביהמ""ש את תביעת המינהל לקבלת צו הריסה משקבע כי אין לו סמכות עניינית לך שכן תביעה להריסת חלק במקרקעין הינה בסמכות בית-המשפט המחוזי, וזאת משום שאין המדובר בשימוש במקרקעין תוך שמירה על גוף הנכס.
ביהמ"ש  המחוזי בחיפה קיבל את התביעה לאחר שהצדדים הגיעו להסכם לפיו יוסדר רישום משבצת העמותה וייחתם הסכם חדש לתקופה של 49 שנה . מדובר בתביעה שהוגשה נגד הקק"ל, המינהל והימנותא על כך שבמשך 7 השנים האחרונות החל המנהל נוגס במשבצת הקרקעית של אג"ש נצרים עד כדי כך שמ-750 דונם הוחכרו לבסוף ב-2005 לאג"ש רק 250 דונם (מה שרק מוכיח שאפשר גם אפשר לקחת קרקע בישראל בלי לשאול – ראו הוזהרתם(. בתביעה דרשה האגודה לחזור ולהחכיר לה לאלתר 750 דונם ולהחתימה על חוזה משבצת ל-49 שנה.המנהל וקק"ל בשא (חיפה) 2855/05 בתיק עיקרי 1126/05 מינהל מקרקעי ישראל - מחוז חיפה ואח' נ' אגודה שיתופית "נצרים" , פס"ד מיום 10/04/06
דחיית עתירה לבג"צ לחייב את המינהל לחתום על הסכמים אישיים לזמן הביניים עד לאישור תכנית החלוקה עם בעל נחלה שפרש מהאגודה השיתופית. ביהמ"ש קבע, כי בנסיבות דלעיל יוסיף לשרור המצב המשפטי שמקורו בהסכם המשבצת בג"ץ 1793/03 עמיר דרורי ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח'ת פס"ד מיום 30/11/05
" פסק-דין מענין אודות גברת שאביה רכש זכויות חכירה במאורעות תרפ""ט, כשחוזה החכירה היה עם תנאים טובים והמינהל שינה את החוזה כשהקרקע הועברה על-שם הגברת.
ביהמ"ש קיבל את התביעה כשהוא , בין היתר, מציין כי "יש גם טעם בכך, שבעת שהן באות לנקוט עמדה משפטית, רשויות המינהל יתנו משקל ניכר לעמדת הרשות המינהלית המופקדת על ביצוע הדין אשר פירושו עומד לדיון. ברוח זו, ניתן לצפות מן המינהל, אשר עיקר תפקידו בניהול קרקע ולא בביצוע דיני התיכנון והבנייה, כי ייתן משקל הולם לעמדת הוועדה המקומית, היא הרשות המינהלית המוסמכת." א (שלום)(ירושלים) 3276/05 שפרה חיים נ' מינהל מקרקעי ישראל, פס"ד מיום 16/10/05
" ביהמ""ש העליון קבע כי כשם שסמכות השיפוט הבלעדית בעתירות  שעניינן תוכנית מיתאר מחוזית או ארצית היא לבג""צ ולא לביהמ""ש לעניינים מנהליים, כך גם בערעורים הנובעים מהליכי אישור תוכניות המיתאר הסמכות היא לבג""צ בלבד.
ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה בקשה לעיכוב הריסת מבנים בשטח חקלאי בסמוך למושב בני דרום. צו ההריסה הוצא מכוח הליך פלילי שנערך כנגד המבקש. ביהמ"ש דחה את טענתו של המבקש כי המלצת הוועדה המקומית לתכנית שהגיש הינה בגדר "הבטחה מנהלית" לקבלת ההיתר המיוחל למבנים הקיימים, משקבעה כי ההליך של אישור התוכנית ארוך ואין לדעת אם המבנים שהוקמו אכן יאושרו ע"י מוסדות התכנון. בש (ת"א) 092127/06 בוקסר אהרון נ' ועדה מחוזית לתכנון ובניה מרכז רמלה, פס"ד מיום 20/0906

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237