משרד החקלאות מודיע על כוונתו לפרסם נוהל תמיכה במגדלי עגבניות שישווקו את תוצרתם במהלך החודשים ספטמבר -דצמבר

תמיכות תמיכות
  1. הזכאים להגשת בקשת תמיכה הם חקלאים פעילים בתחום הירקות בהתבסס על הנתונים המדווחים למועצת הצמחים.
  2. מטרת התמיכה היא להגדיל את היקף שיווק העגבניות מייצור מקומי בעונת הסתיו (ספטמבר -דצמבר 2024).
  3. סכום התמיכה יחושב לפי הגדלת היקף היצור (בטונות) ובכפוף לגובה התקציב שיוקצה לטובת הנוהל.
  4. כספי התמיכה  ישולמו בפועל בתחילת שנת 2025  בהתאם לדיווחי השיווק של המגדלים למועצת הצמחים ובהתאם לדרישות שיפורטו בנוהל שיפורסם.
  5. נכון למועד פרסום מודעה זו, התקציב שיוקצה לטובת הנוהל הוא 12 מיליון ₪ .
  6. ככל ותהיה סתירה בין הוראות הנוהל לבין הודעה זו, הוראות הנוהל יגברו.
  7. לא תתקבל כל טענת הסתמכות הנוגעת לפרסום נוהל התמיכה. 
     

למידע נוסף באתר הממשלה

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.