אוכלוסייה חזקה יותר מפתחת יישובים ירוקים יותר?

18 מאי 2023 המחברת/ת:
פרופ' טל סבוראי ורוני בלושטיין-לבנון פרופ' טל סבוראי ורוני בלושטיין-לבנון צילומים: דני מכליס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב מצאו שכיסוי השטחים העירוניים על ידי צומח גדל באופן משמעותי בעשרים השנים האחרונות באזור הנגב בשל טיפוח מעשה ידי אדם ולאו דווקא תנאי אקלים. למנגנון זה עשויות להיות השלכות על אספקת שירותים אקולוגיים לתושבים. המחקר פורסם בכתב העת Urban Forestry & Urban Greening .

תרומתו וחשיבותו של צומח עירוני לבריאותו הפיזית והנפשית של האדם ולרווחתו הוכחה במחקרים רבים. הגדלת כיסוי צומח בעיר היא אחד הכלים החשובים של קובעי מדיניות ומתכננים להקלה בעליית הטמפרטורה כתוצאה מההתחממות הגלובלית, לעידוד פעילות פיזית במרחב העירוני, להורדת מתח והקלה קוגניטיבית ואף לחיזוק קשרים חברתיים. בשנה שעברה ממשלת ישראל אישרה תכנית לאומית להצללה וקירור של המרחב העירוני באמצעות עצי רחוב במסגרת ההיערכות לשינויי אקלים והתחייבה להשקיע מעל שני מיליארד ₪ בנטיעת 450 אלף עצים בערי ישראל. תכנית זו מתיישבת עם יעדי האו"ם לפיתוח עירוני בר-קיימא. 

באמצעות ניתוח מתקדם של סדרות זמן של הדמאות לוויינים מדדו הדוקטורנטית רוני בלושטיין-לבנון, פרופ' טל סבוראי, ד"ר מיכאל דורמן וד"ר קרין ואן דר בק, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, את כיסוי הצומח ב-23 הישובים העירוניים בנגב במשך שני עשורים (2019-1997) ומצאו שבכל היישובים העירוניים בנגב חלה עליה בכמות הצומח העירוני בעשרים השנים האחרונות. זאת על אף עדויות ממחקרים ביישובים עירוניים אחרים בעולם המצביעים דווקא על ירידה בצומח העירוני ודחיקתו על ידי תהליכי בינוי ופיתוח, וכן למרות הירידה באחוז כיסוי הצומח הטבעי בצפון הנגב במהלך חלק מתקופה זו. יתר על כן, כיסוי הצומח הירוק ביישובים שנבחנו עלה למרות תהליכים משמעותיים של ציפוף ובינוי עירוני וכמובן גידול באוכלוסייה. עם זאת, נצפו רמות כיסוי צומח שונות באופן ניכר בין ישוב אחד למשנהו, ונראה כי הגורם המסביר העיקרי להבדלים הללו הוא גובה ההכנסות של תושבי הישוב, דבר שעשוי להעיד על אי שוויון סביבתי ועל פערים בזמינות של שירות אקולוגי מהמעלה הראשונה לאוכלוסיות שונות בנגב.

המחקר מצא, למשל, כי היישובים הצעירים-יחסית, להבים, מיתר ועומר, השקיעו בגידול המשמעותי ביותר בכיסוי הצומח – הרבה יותר מערים הנמצאות בסביבה לחה יותר ונוחה יותר להתפתחות צומח, כמו אשקלון, קריית גת ואשדוד, שהן גם ותיקות הרבה יותר. עוד נמצא כי היישובים הבדואים סובלים מרמות כיסוי הצומח הנמוכות ביותר וממגמת עלייה זוחלת בלבד ברמות כיסוי הצומח הירוק העירוני לאורך תקופת המחקר.

עקומת קוזנץ של הסביבה Environmental Kuznets curve)) מתארת את הקשר בין פיתוח כלכלי ושימור סביבתי, כולל פיתוח וטיפוח שירותים אקולוגיים עירוניים. בכלכלות מפותחות צפוי כי עם העלייה ברמת הפיתוח הכלכלי גם המודעות הציבורית לחשיבות ולצורך בשירותים סביבתיים עירוניים תעלה והאמצעים המופנים לטיפוחם יהיו גדולים יותר. אם כך, השקעות כספיות בצומח ביישוב עשויות לסלול את הדרך לשיפור שירותים אקולוגיים כגון קיבוע פחמן והצללה בסביבות יובשניות. ממצאי מחקר זה מחזקים את הגישה התיאורטית שמציגה עקומת קוזנץ: ביישובים עירוניים ברמת פיתוח כלכלי גבוה השירותים האקולוגיים זמינים יותר. יחד עם זאת, נצפה כי יישובים ירוקים יותר אינם בהכרח מושכים אוכלוסיות חזקות יותר, כלומר אינם בהכרח מגדילים פיתוח כלכלי.

"השונות המרחבית של טיפוח הצומח העירוני הוסברה בעיקר בשכר: היישובים היו שונים ביכולתם לשמור על סביבה ירוקה, משום שהיא תלויה בהשקעה בשתילה, השקיה ודישון", הסביר פרופ' טל סבוראי. "תפקיד מרכזי זה של חוזק סוציו-אקונומי מדגיש את יכולתו העתידית של היישוב להתמודד עם שינויי אקלים, מה שצפוי להעצים את הקשר בין עושר לזמינות של שירותים סביבתיים".

רוני בלושטיין צילום דני מכליס"יישובים עשירים משקיעים משאבים כדי להגביר את הירוק העירוני, אך אוכלוסיות אמידות אינן נמשכות בהכרח ליישובים ירוקים. במילים אחרות, עוצמה כלכלית - הקשורה לחינוך ומודעות סביבתית - היא מחולל של סביבות ירוקות בתוך יישובים עירוניים, אך ערים ירוקות לא בהכרח מושכות אוכלוסיות עשירות", סיכמה רוני בלושטיין-לבנון.

מחקר זה נתמך ע"י אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

להשוואת אינדקס הביומסה (המבטא את כמות חומר אורגני במקום וזמן נתון) בהשוואה בין 4 יישובים (תרשים מתוך המחקר)

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לכתבות בנושאים:

F2F OECD ֿמכון מחקר מיגל אבוקדו אגודות שיתופיות אגסים אגרוטק אגרומשוב אורגני איכות הסביבה איסור על דיג אירועים של האיחוד החקלאי אכיפה אמנות בינ״ל אנרגיות מתחדשות ארבה ארגון מגדלי ה ארגון מגדלי הבקר ארגון מגדלי הדבש ארגון מגדלי הדגים ארגון מגדלי ההדרים ארגון מגדלי הירקות ארגון מגדלי העופות ארגון מגדלי הפירות בוררות בחירות ביטוח נזקי טבע ביצים בננות בפרדס בצורת בקעת הירדן בתי אריזה גנטיקה גפנים גרנות דבש דובדבנים דיג דיור מוגן דיני עבודה דמי טיפול ארגוני האיחוד החקלאי הברחות הדברת מזיקים הועידה ה 16 החברה לפיתוח הגליל החטיבה לשמירה על הקרקע החלטה 1521 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי המועצה לייצור ושיווק דבש המרחב הכפרי המשק המשפחתי הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הפקעות הקמת יישובים חדשים הקצאות קרקעות חקלאיות הרפורמה בחקלאות הרפת והחלב השולחן העגול השומר החדש השקעות התאחדות החקלאים התיישבות ועדות קבלה ועדת גבולות ועדת צכסןץ ועידות ישראל לחקלאות ותמ״ל חבל שלום חדשנות חוות סוסים חוזה שכירות זמני חוק הוותמל חידושים טכנולוגים חינוך חמרה חקיקה חקלאות חקלאות אורגנית חקלאות מדייקת יבול שיא יזמות עסקית יחסי עיר כפר ייבוא וייצוא ייבוא תוצרת חקלאית יסודות יקביים ישיבת מועצת מקרעי ישראל כלבת כנרת לולים ליצ׳י מגדלי הדבורים מועצת הדבש מועצת החלב מועצת הכפרים מועצת הלול מועצת המים מועצת הצמחים מועצת מקרקעי ישראל מו״פ ערבה תיכונה מו״פ צפון מזון לבעלי חיים מחירי תוצרת חקלאית מטה הדיור מטה יהודה מיגל מים מים והשקיה מיסוי מיסוי מקרקעין מכון וולקני מכסות ביצים מכסות חלב מכסות מים מנגו מס הכנסה מערכות סולאריות מפקד החקלאות משבר האקלים משבר הדיור משבר המים משבר העגבניות משק החלב משקי עמק הירדן משק עזר משרד האוצר משרד החקלאות משרד השיכון והבינוי נאות הכיכר נווה אטיב נזקים בחקלאות נזקי מזג האויר נחלה נטפים ניקוז סמדר אוטולנגי עגבניות עובדים זרים עובדים פלסטינאים עוטף עזה עוף הגליל עין גב עכברת על האיחוד החקלאי ענף החלב ערבה תיכונה פדיון קרקע חקלאית פודטק פיצויים פערי התיווך פשיעה חקלאית צבר צמח תערובות צער בעלי חיים קווי קורונה קורסים קיבוצים קיווי קליטה קנאביס קנביס רפואי קנט קרקע קרקעות רישום זכויות רפורמה בחקלאות רשות המים רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל רשות ניקוז ונחלים כנרת רש״פ שום שוק איכרים שוק סיטונאי שחיטה שחורה שטפונות שימור שימושים חורגים שינוי אקלים שינויי יעוד שינוי תקנות הגנת הצומח שמאות מקרקעין שמיטה שמן זית שפעת העופות שר החקלאות תחרות הצילום תיירות כפרית תירס תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תמיכה בחקלאות תמיכות בחקלאות תמר תערוכות ואירועים ⁨מילובר

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.