מה הם הבטיחו ומה הם קיימו ? חוזרים להבטחות הבחירות

09 ינו 2022
הבטחות מפלגת ישראל ביתנו בבחירות 2021 הבטחות מפלגת ישראל ביתנו בבחירות 2021

בבחירות מרץ 2021 פרסמו רוב המפלגות מצע מפורט בנוגע לחקלאות, החקלאים, ההתיישבות ועתידה.

לאור סיום השנה האזרחית בחרנו לפרט שוב את הבטחות המפלגות למגזר הכפרי שניתנו לפני הבחירות ולאפשר לכ״א לשפוט בעצמו מי עמד בהבטחתו, מי לא ולהסיק את המסקנות המתבקשות...

לצורך ייעול הקריאה חילקנו את המצעים לנקודות והמפלגות אשר כללו אותם במצעיהם (כתוכניות מעשיות ולא רק כאמירות בעלמא) ואח״כ מפורטים המצעים לפי מפלגות ונציגי המפלגה המייצגים את ההתיישבות העובדת (הסדר של שניהם רנדומלי):

 1. ביטול חוק קמינץ ועיגון הזכויות בקרקע – מפלגות ישראל ביתנו, יש עתיד, וימינה.
 2. גיבוש תכנית אב לחקלאות – מפלגות ישראל ביתנו. ימינה.
 3. טיפול בסוגיות כוח האדם והעובדים הזרים – מפלגת ישראל ביתנו.
 4. טיפול במכסות ומחירי המים – מפלגות ישראל ביתנו ויש עתיד.
 5. מאבק בטרור החקלאי – מפלגות ישראל ביתנו ויש עתיד.
 6. חיזוק ועידוד ההתיישבות – מפלגות הציונות הדתית, העבודה, תקווה חדשה, כחול לבן, וימינה.
 7. פיתוח וחיזוק החקלאות – מפלגות תקווה חדשה, כחול לבן, יש עתיד, וימינה.
 8. יצרנים מקומיים המהווים מונופול בתחום עיסוקם לא יוכלו לייבוא מוצרי מזון – מפלגת ש״ס.
 9. סובסידיה ישירה (במקרים מסויימים) – מפלגת ש״ס.
 10. רפורמה אגררית – מפלגת ש״ס.
 11. טיפול בפערי התיווך והבטחת תמורה הוגנת לחקלאים – מפלגות יש עתיד וימינה.
 12. חיזוק תשתיות בישובים הוותיקים – מפלגת ימינה.
 13. הקמת מטה חקלאות ומרחב כפרי – מפלגת ימינה.

מראיון עם שר האוצר אביגדור ליברמן לפני הבחירות

ישראל ביתנו

במקום חוק קמינץ יש לייצור שלוש תבניות, שלושה דפוסי עבודה אשר יותאמו לאופי המגזרים השונים.

אנחנו נגבש תכנית אב לחקלאות 50 שנה קדימה בצוות בין משרדי, לרבות משרד האוצר, התשתיות, הכלכלה, החקלאות ומשרד ראש הממשלה אשר יטפל בסוגיות כוח האדם, העובדים הזרים, מחירי ומכסות המים.

אנחנו נאבק בנחישות בטרור החקלאי, שכולל בתוכו גם גניבת ציוד חקלאי או תוצרת חקלאית ונחזיר את הביטחון לתושבים והחקלאים.

מראיון עם שר האוצר אביגדור ליברמן לפני הבחירות

הציונות הדתית

חיזוק ועידוד ההתיישבות, בייחוד בגליל, בנגב ובאזורי הספר, היא מטרה אסטרטגית ולאומית.

יש לממש בפועל - לא בסיסמאות חלולות וריקות מתוכן, אלא בפעולות מעשיות וקונקרטיות - את העיקרון החוקתי, המעוגן בחוק יסוד: הלאום (חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי), על פיו "המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה".

העבודה

להתיישבות העובדת ולחקלאות הישראלית תפקיד משמעותי בהקמתה ובביסוסה של מדינת ישראל. תפקיד זה לא הסתיים מעולם וגם היום קיים צורך במדיניות המבטיחה את המשך קיומו של מפעל חשוב זה. להתיישבות העובדת, המושבים, הקיבוצים והיישובים במרחב הכפרי חשיבות רבה בשמירה על נוכחות אזרחית בכל חבלי הארץ והן מהוות ערובה לשמירה על איכות הסביבה ומשאבי הטבע, להבטחת אספקת המזון לאזרחי ישראל, לקידומם של דגמי חיים קהילתיים ומהווים מימוש חזון הציונות בכל יום מחדש.

ישנם אתגרים רבים המאיימים על עתיד ההתיישבות העובדת והמרחב החקלאי, החל בשינויים אזוריים המחייבים שמירה על שטחים חקלאיים, לצד מימוש צרכי אוכלוסייה של פיתוח אזורי מגורים ותעשייה; לחוסר הרווחיות של העבודה החקלאית עקב פערי תיווך גבוהים, מסיי יבוא נמוכים, ומחירי מים מאמירים; מבעיית המחסור בכוח אדם מיומן בתנאים נאותים, לתקציבים החסרים ולקשיים התכנוניים בעולמות התכנון והבנייה.

מפלגת העבודה קשובה לקול שלכם/ן. קשובה ומכירה אתגרים אלה. האתגרים שטרם ניתן להם המענה המתאים למאה ה-21. מפלגת העבודה מתחייבת לשקוד על פיתוח הארץ לכלל תושביה, לפעול לחיזוק עצמאותה של ישראל, גם בתחום המזון, ולתת מקום משמעותי לקול שלכםן בכנסת. בואו לבית של אמת לכל חברות וחברי ההתיישבות העובדת.

נציגי המפלגה מההתיישבות לכנסת

רם שפע, עומר בר לב

תקווה חדשה

החקלאות וההתיישבות היו ועודן ערך חשוב ומרכזי של הציונות. גם בשנת 2021 מוטלת עלינו החובה לפתח את החקלאות בכל חלקי הארץ ולחזק את ההתיישבות בגבולות המדינה. שוב ושוב מוכיחה המציאות כי הקביעה הנושנה “במקום אשר יעבור קו המחרשה, שם יעבור גבולנו” עודנה רלוונטית. לכן יש לחזור למדיניות המעודדת פיזור אוכלוסין והתיישבות בגבולות ישראל.

נוסף על ההיבט הציוני, החקלאות היא פוטנציאל כלכלי וכר פורה להעצמת יתרונותיה היחסיים של ישראל ויש בה חשיבות לאומית בהיבטים של ביטחון תזונתי. בשל כך, בכוונתנו לשים את פיתוח החקלאות וההתיישבות במקום מרכזי בסדרי העדיפויות של הממשלה שנקים.

פרטים נוספים בקובץ המצורף

נציגי המפלגה מההתיישבות לכנסת

יועז הנדל

ש״ס

להתיישבות העובדת ולחקלאות תפקיד משמעותי בהקמתה ובביסוסה של מדינת ישראל. וזאת עפ"י ערכי היהדות שהינם ערכים סוציאליים במהותם.

שמירה על המשך קיומו וטיפוח של המשק המשפחתי, המשק המשפחתי הינו בעיקר מההתיישבות החדשה ( עליית שנות ה-50 ).

המשק המשפחתי מתאפיין בעיקרו בפריסה על כל גבולות ארץ ישראל ומהווה מעבר לייעודו כספק תוצרת חקלאית טרייה בכל עת ובכל זמן. המרחב הכפרי בישובים חקלאיים, מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים, הוא בעל חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה ומהווה חלק ממערך הביטחון של מדינת ישראל.

לכן, על רשויות השלטון לגבש וליישם מדיניות תומכת בהתיישבות ובחקלאות, המבטיחה את המשך קיומה במדינת ישראל, בדגש על יישובי המעטפת בגבולות הארץ. הגנה על השטחים הפתוחים ועל משאבי הטבע בישראל הינם ערובה להמשך לחוסנה של החקלאות ולשמירה על איכות הסביבה.

נציגי המפלגה מההתיישבות לכנסת

מרגי יעקב

מרצ

מרצ רואה חשיבות רבה בקיומה של חקלאות, המהווה מרכיב ראשוני בחוסן תזונתי ובכוחה של מדינה וביכולתה לדאוג לאזרחיה. החקלאות היא גם מרכיב חשוב בשמירה על האזורים הפתוחים והריאות הירוקות ומעניקה מענה לבעיית המידבור בדרום הארץ.

לחקלאים עומדת הזכות להתפרנס מקרקעותיהם ולשמרן כקרקעות חקלאיות, לטובת המדינה כולה.

 

כחול לבן

המרחב הכפרי מהווה 85% משטח מדינת ישראל וקיימים בו כ-1,000 ישובים, בהם מתגוררים כ-11 אחוז מאזרחי ישראל.

מיטב בניה ולוחמיה של ישראל נולדו, התחנכו והתבגרו במרחב הכפרי. יוצאי המרחב הכפרי הובילו אין ספור מאבקים חברתיים לאומיים למען כל אזרחי המדינה. בני המרחב הכפרי היו והינם מהמובילים בשמירה על ביטחון המדינה ומשרתים בכל היחידות המיוחדות של צה"ל. במרחב הכפרי מייצרים את התוצרת החקלאית הטריה, שמהווה את הבסיס לביטחון המזון במדינת ישראל. מתיישבי המרחב הכפרי קבעו את גבולותיה של המדינה. חקלאות כחול לבן הייתה ונשארה הבסיס והתנאי להגשמתה של הציונות.

כל היתרונות הישראליים - חדשנות, יזמות, תעוזה ואומץ לב צריכים לבוא לידי ביטוי גם בחקלאות, תוך ניצול מקסימלי של ההון האנושי המעולה המתגורר במרחב הכפרי.

אנחנו, ראשי ונציגי כחול לבן במרחב הכפרי, בני גנץ, אלון שוסטר ויעל רון בן משה, נולדנו והתחנכנו במרחב הכפרי, וכאבנו את הפגיעה המתמשכת של הממשלות האחרונות בחקלאים ובתושבי המרחב הכפרי. את מעמדה של ישראל כמעצמה בתחום מסכנים כעת, בין היתר - היעדר השקעות, העדפת ייבוא, פערי תיווך הפוגעים ברווחי החקלאים, גידול עצום בעלויות הייצור (מים ומיסים), קשיים רגולטוריים שגורמים למחסור בידיים עובדות ופשיעה חקלאית גוברת.

אנו רואים בחקלאות לא רק פרנסה, אלא ערך ציוני של שיבת העם לארצו, פיזור האוכלוסייה, שמירה על קרקעות הלאום והבטחה של ביטחון מזון. בכנסת ובממשלה הבאות נמשיך לפעול להחזרת ההתיישבות העובדת בחקלאות ואת והחקלאים עצמם למקום בו הם ראויים להיות. אנו רואים בתיק החקלאות תיק חשוב מהמעלה הראשונה, כזה שנדרוש שיהיה בידי כחול לבן בכל ממשלה שנשתתף בה.

נציגי המפלגה מההתיישבות לכנסת

אלון שוסטר, בני גנץ, יעל רון בן-משה

יש עתיד

 • נבטיח את הביטחון התזונתי של אזרחי ישראל באמצעות חיזוק החקלאות המקומית, הורדת מחירי המים לחקלאות, שמירה על מחירים המתאימים לכל כיס והעדפת תוצרת כחול לבן.
 • נטפל בפערי התיווך באמצעות הקמת שווק סיטונאי ובכך נוודא כי החקלאי מקבל תמורה הוגנת עבור התוצרת.
 • נקדם את דור ההמשך של החקלאות - נבטיח את הזכות לחכירת הקרקע החקלאית לדורות.
 • נפעל לבצע שיוך הוגן של בתים ומשבצות בתוך חצר המשק שיאפשר לבני הקיבוצים לחזור ולהמשיך את המפעל הקיבוצי ונפעל להסיר חסמים מלאכותיים המקשים על הקיבוצים לקלוט חברים חדשים ולצמוח.
 • חדשנות בחקלאות – נקצה משאבים לפיתוח ומחקר כדי לשמור על ההובלה של החקלאות הישראלית בעולם.
 • נפעל להקמת משטרה ירוקה בתוך משטרת ישראל מול הפשיעה החקלאית.

נציגי המפלגה מההתיישבות לכנסת

רם בן ברק

ימינה

המרחב הכפרי בישראל, הכולל מושבים, קיבוצים, כפרים ומועצות – הוא אבן יסוד במימוש ריבונותה של ישראל בכל מרחביה, באמצעות האחיזה בקרקע, החיבור החקלאי לאדמה, יישוב הפריפריה וסימון הגבולות.

להבטחת החקלאות הישראלית, ולשם מימוש איתנותו וצמיחתו של המרחב הכפרי – התיישבותי וייעודיו הלאומיים, ימינה לוקחת על עצמה להיות בכנסת הבאה נושאת הדגל של הנושאים הבאים:

 1. תכנון לאומי ארוך טווח של המרחב הכפרי בישראל באמצעות חוק החקלאות (השלמת חקיקת חוק שהונח בכנסת הקודמת), ותוכנית מיוחדת לחיזוק התיישבות.
 2. הבטחת הגידול הטבעי של המושבים, הקיבוצים והכפרים מעבר למגבלות לוח 2 בתמ"א 35, ויישום הסדרי בניה התואמים לאופיים הייחודי.
 3. מאבק בלתי מתפשר בטרור החקלאי כמשימה ביטחונית לאומית.
 4. עיגון זכויות החקלאים בקרקע (חכירה לדורות) והסדרת הפל"ח במושבים.
 5. ביטול מדיניות הותמ"ל לבניה עירונית על שטחים פתוחים וחקלאיים (במקביל שימוש מותאם בחוק להתחדשות עירונית ומגזר ערבי).
 6. שמירת עצמאותה של ישראל בייצור תוצרת חקלאית טריה וביטחון מזון, תוך הורדת רגולציה, והפחתת עלויות באמצעי הייצור, המים והעבודה הזרה.
 7. השקעה במו"פ ובחדשנות, עידוד היזמות הכלכלית בישובים הכפריים ובפריפריה, עידוד חקלאים צעירים.
 8. חידוש שיקום התשתיות בישובים הוותיקים.

ליישום התחייבות הנ"ל ימינה תקים מטה חקלאות ומרחב כפרי, לניסוח מדיניות מתאימה להסכם קואליציוני ועיצוב הכלים ליישום מדיניות הנ"ל בצורה שיטתית בעבודת הממשלה והכנסת הבאה.

נציגי המפלגה מההתיישבות לכנסת

עמיחי שיקלי

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לכתבות בנושאים:

F2F OECD ֿמכון מחקר מיגל אבוקדו אגודות שיתופיות אגרוטק אגרומשוב אורגני איכות הסביבה איסור על דיג אירועים של האיחוד החקלאי אכיפה אמנות בינ״ל אנרגיות מתחדשות ארבה ארגון מגדלי ה ארגון מגדלי הבקר ארגון מגדלי הדבש ארגון מגדלי הדגים ארגון מגדלי ההדרים ארגון מגדלי הירקות ארגון מגדלי העופות ארגון מגדלי הפירות בוררות בחירות ביטוח נזקי טבע ביצים בננות בפרדס בצורת בקעת הירדן בתי אריזה גנטיקה גרנות דבש דובדבנים דיג דיור מוגן דיני עבודה דמי טיפול ארגוני האיחוד החקלאי הברחות הדברת מזיקים החברה לפיתוח הגליל החטיבה לשמירה על הקרקע החלטה 1521 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי המרחב הכפרי המשק המשפחתי הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הפקעות הקמת יישובים חדשים הרפורמה בחקלאות הרפת והחלב השולחן העגול השומר החדש השקעות התאחדות החקלאים התיישבות ועדת גבולות ועדת צכסןץ ועידות ישראל לחקלאות ותמ״ל חבל שלום חדשנות חוות סוסים חוזה שכירות זמני חומרי הדברה חוק הוותמל חידושים טכנולוגים חינוך חמרה חקיקה חקלאות חקלאות אורגנית חקלאות מדייקת יבול שיא יזמות עסקית יחסי עיר כפר ייבוא וייצוא ייבוא תוצרת חקלאית יסודות יקביים ישיבת מועצת מקרעי ישראל כלבת כנרת לולים ליצ׳י מגדלי הדבורים מועצת הדבש מועצת החלב מועצת הכפרים מועצת הלול מועצת המים מועצת הצמחים מועצת מקרקעי ישראל מו״פ ערבה תיכונה מו״פ צפון מזון לבעלי חיים מחירי תוצרת חקלאית מטה הדיור מטה יהודה מיגל מים מים והשקיה מיסוי מיסוי מקרקעין מכון וולקני מכסות ביצים מכסות חלב מכסות מים מנגו מערכות סולאריות מפקד החקלאות משבר האקלים משבר הדיור משבר המים משבר העגבניות משק החלב משקי עמק הירדן משק עזר משרד האוצר משרד החקלאות משרד השיכון והבינוי נאות הכיכר נווה אטיב נזקים בחקלאות נזקי מזג האויר נחלה ניקוז סמדר אוטולנגי עגבניות עובדים זרים עובדים פלסטינאים עוטף עזה עין גב עכברת על האיחוד החקלאי ענף החלב ערבה תיכונה פדיון קרקע חקלאית פודטק פערי התיווך פשיעה חקלאית צבר צמח תערובות צער בעלי חיים קווי קורונה קורסים קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קנט קרקע קרקעות רישום זכויות רפורמה בחקלאות רשות המים רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל רשות ניקוז ונחלים כנרת רש״פ שום שוק איכרים שוק סיטונאי שחיטה שחורה שטפונות שימור שימושים חורגים שינוי אקלים שינויי יעוד שינוי תקנות הגנת הצומח שמאות מקרקעין שמיטה שמן זית שפעת העופות שר החקלאות תחרות הצילום תיירות כפרית תירס תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תמיכה בחקלאות תמיכות בחקלאות תמר תערוכות ואירועים ⁨מילובר

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.