עדכונים תקופתיים בנוגע לאספקת מים

13 נוב 2020
עדכונים תקופתיים בנוגע לאספקת מים Photo by Patrizio Martorana from FreeImages
 1. דיווח על מספר נפשות – יש לדווח לרשות המים על מספר הנפשות וזאת עד ל- 30.11.20, בכדי לקבל את הכמות המוכרת של מים ביתיים לשנת 2021.

  אגודה שתדווח באיחור רשות המים לא תכיר בכל הכמות.
  הדיווח על ידי כניסה לאתר רשות המים ומילוי הטופס המקוון ושליחתו.

 2. כמות מוכרת (הוראת שעה) תשפ"א 2020 - כתוצאה מהקורונה הוגשה בקשה לרשות המים להגדיל את הכמות המוכרת של מים ביתיים לנפש.
  ביום 28 לאוקטובר פורסמו הכללים לקביעת הכמות המוכרת במקום 3.5 קוב לנפש לחודש הוסכם על 4 קוב לנפש.
  וזאת החל מ- 1 לספטמבר 2020 עד ה 31 לדצמבר 2020.

  כתוצאה מהתוספת של 0.5 קוב לנפש פורסם כי המחיר לקוב מים מעבר למוכרת יעלה ב- 0.364 ₪ לקוב וזאת החל מ- 1 לנובמבר 2020 ועד 28 בפברואר 2021.
  המשמעות הכספית לאגודות המוכרות מים ביתיים לפי תקנות רשות המים היא שיש לחייב את התושבים ב- 10.288 ₪ לקוב במקום 9.863 ₪ התעריף כולל מע"מ.

  לנוחיותכם רצ"ב התקנות הרלוונטיות!

עומד לשירותכם בכל דבר ועניין.

ב ב ר כ ה

 ירון סולומון

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237