יום עיון ומועצת הכפרים - 18/01/2019

ביום חמישי התקיים יום עיון ומועצת הכפרים של תנועת האיחוד החקלאי בבית העם במושב גני עם.

לאחר המושב הראשון שנפתח בדברים של יעקב סיזל,  יו"ר מועצת הכפרים  היוצא, ומתן דו"ח למועצת הכפרים ע״י עו״ד דודו קוכמן, מזכ"ל התנועה, נבחרו יו״ר, חברי מזכירות וחברי ועדת ביקורת למועצה.

המושב השני עסק בהצעת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות. במושב, שהונחה ע״י יו״ר התנועה, ד״ר מוטי דלג׳ו, הרצה צביקה כהן, ראש מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

המושב השלישי עסק בתיקון 116 לחוק התכנון והבניה - פרק האכיפה והענישה. במושב שהנחה משה אליעד נשאה דברים עו"ד הילי פרייס-קווה מתמחה בתכנון ובנייה.

המושב הרביעי היה אחד  על אחד - עם ח"כ איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה.

המושב חמישי עסק בסיוע בהסבה מקצועית לעצמאים עם מקצועות שוחקים בו דיבר מר דוד אלימלך- מנהל פיתוח והכשרה מוסדי, קרן מעגלים.

יום העיון נחתם בהרצאה של פרופ׳ רחל אלתרמן בנושא מחקר משווה בין ארצות שונות- על מצב זכויות המתיישבים בקרקע. עבודת מחקר שהובילה פרופ׳ אלתרמן בשיתופי ד״ר (עו״ד) מיכי דרורי.

תודה למרצים ולמשתתפים.

מצגות ההרצאות יופיעו באתר בקרוב.

 

 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237