קנט פיצתה את מגדלי האבוקדו בלמעלה מ-50 מיליון ₪ בשלוש השנים האחרונות

18 מרס 2018

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים בהרגלי צריכת האבוקדו. מפרי שהיינו רגילים, בצעירותנו, לצרוך רק במהלך חודשי החורף, הרי שבשנים האחרונות הופך האבוקדו לפרי הנמכר כמעט לאורך כל חודשי השנה. הדבר נובע, בין השאר, מפיתוחים וטכנולוגיות גידול מתקדמות וכן מהביטוח המאפשר לחקלאים לנהל את הסיכונים. האבוקדו הישראלי זוכה לפופולאריות גדולה בשווקי העולם ולמעשה מדובר בפרי השני בחשיבותו, מבחינת ייצוא, לאחר ההדרים.

כאמור, האבוקדו חשוף לפגעי מזג אוויר רבים, וללא כיסוי ביטוחי הולם, ספק אם המגדלים היו יכולים לעמוד בנזקים ולאפשר את זמינותו. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בשלוש השנים האחרונות החברה פיצתה את מגדלי האבוקדו בלמעלה מ-50 מיליון ₪,  מתוכם למעלה מ-42 מיליון ₪ שולמו למגדלים שרכשו ביטוח מורחב. מרבית הנזקים בעונת הביטוח החולפת (2016-17) נגרמו עקב אירועי אקלים, קרה, סערה וחום.

בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח מורחב באבוקדו, כאשר כבכל שנה מועצת הצמחים ענף הפירות רכשה ביטוח בסיסי כנגד נזקי טבע וכנגד אסונות טבע למטעים מניבים עבור מגדלים הרשומים במועצה. במסגרת חוזה הביטוח השנה הוכנסו מספר  עדכונים

כדי לאפשר למגדלים הגנה טובה יותר ושקט נפשי וכלכלי במקרי נזק, קנט מאפשרת לרכוש ביטוח מורחב ישירות בחברה. בביטוח נזקי הטבע המורחב, ההשתתפות העצמית נמוכה באופן משמעותי מההשתתפות העצמית בביטוח הבסיסי וברוב המקרים אינה כוללת סף כניסה. במסגרת ביטוח אסונות הטבע המורחב, ניתן להגדיל את היבול המבוטח בהתבסס על ממוצע השיווקים בארבע העונות 2013/14-2016/17 וניתן לרכוש הרחבה לביטוח עבור מטע צפוף.

בקנט מזכירים כי המועצה לא רכשה ביטוח בסיסי עבור מטעים שאינם מניבים וניתן לרכוש ביטוח למטעים שאינם מניבים ישירות בחברה.

בכל המקרים בביטוחים המורחבים, תשלום הפיצויים יועבר ישירות למגדל.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237