תקציב פעילות משרד החקלאות לשנת 2019 יעמוד על סך של 1,836 מיליוני ש"ח לעומת תקציב של 1,714 מילוני ש"ח בשנת 2018

אורי אריאל שר החקלאות ופיתוח הכפר: ״ישראל היא מעצמה חקלאית וכך תישאר אישור התקציב משקף את העובדה שלמדינת ישראל איכפת מהחקלאות. אושרה תוספת לעובדים זרים לחקלאות ותוספת תקציבית למען המאבק בטרור החקלאי, לצד הרחבת הביטחון של החקלאים לאחר מאמצים רבים עם אגף התקציבים, המפקח על הביטוח ונציגי החשב הכללי במשרד האוצר, משרד המשפטים, ועבודה משותפת עם התאחדות האיכרים, יינתן מענה ביטוחי לחקלאים שיבוטחו בפוליסות ייעודיות לגניבות חקלאיות - גניבות בקר וצאן, ופגיעות בזדון בבתי האריזה, ויקבלו פיצוי הולם תוך מזעור הסיכונים באופן שיאפשר יצירת חקלאות רווחית ויציבה״

לאחר דיונים מאומצים אושר תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2019 שמאפשר הגדלת הפעילות בתחומים הבאים:

  • במטרה לדאוג לחקלאי ישראל ולצמצום המחסור בעובדים זרים בחקלאות, מכסת העבדים הזרים תוגדל למעל 29,000 עובדים ותכלול גם את מכסת הסטודנטים הזרים המשתלמים לחקלאות. כמו כן, סוכם על הגדלת המכסות של העובדים הפלשתינאים ב- 2,000 עובדים נוספים וכן תוספות של 2,000 עובדים עונתיים.
  • תוספת תקציבית למאבק בטרור החקלאי - שר החקלאות ושר האוצר הגיעו להסכמה לפיה יועברו 16 מיליון ש״ח, שיאפשרו לחקלאים לקבל מענה ביטוחי לגניבות בקר וצאן, ביטוח לפגיעה בזדון בתוצרת חקלאית בבתי האריזה. התקציב יופנה לטובת סבסוד פרמיות ביטוח במסגרת תקציב מיוחד שיינתן בכפוף לקיום תוכנית לצמצום הטרור החקלאי בשיתוף גורמי המקצוע הרלוונטיים.
  • בהמשך למדיניות שר החקלאות ושר האוצר יוקצה לקידום המחקר בישראל תקציב ייעודי נוסף של כ- 15 מיליון ₪, לטובת שדרוג וחידוש מעבדות בכל יחידות המשרד. תקציב זה יאפשר העמדת תשתית מקצועית, מדעית וטכנולוגית, שתאפשר להמשיך להוביל במחקר בארץ ובעולם.
  • קנאביס רפואי, מחקר ופיתוח יישומי, ננו טכנולוגיה, עריכה גנומית - על מנת לשמר את מעמדה של מדינת ישראל כמעצמת מחקר חקלאי יוגדלו המחקרים בתחום הננו-טכנולוגיה ותחום העריכה הגנומית, יוקצה סכום נוסף של כ- 15 מיליון ש"ח מתוכו נכלל גם המשך קידום המחקר בתחום הקנאביס הרפואי בישראל, שהוא מהמתקדמים בעולם ושהוכר לאחרונה כענף חקלאי בישראל. ישראל נערכת לייצוא משמעותי של קנאביס רפואי לכל רחבי העולם לאחר קבלת האישור לכך.
  • המשך פיתוח ההתיישבות בכל רחבי הארץ - מתוך רצון לפתח את ההתיישבות במרחב הכפרי, הוקצתה תוספת תקציבית לרכישת והצבת מבנים יבילים במרחב הכפרי. המבנים יושכרו בשלב בייניים למתיישבים חדשים עד להקמת בית הקבע שלהם.
  • בנוסף, תקציב המשרד בתחום צער בעלי חיים לא נפגע ומתוכו יוקצו 15.6 מיליון ש"ח לתחום צער בעלי חיים שיופנה בין היתר לתמיכה ברשויות המקומיות ולשמירה על רווחת בעלי החיים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237