הודעות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין חקלאים פעילים אשר לא הגישו בקשה במועד להקצאת עובדים זרים לשנת 2020 להגיש בקשה לבחינת אפשרות למתן המלצה להעסקת עובד זר אחד לשנת 2020. ההמלצה תינתן על ידי המשרד לחקלאים אשר ימצא כי הם עומדים בתנאים להעסקת עובד זר ובכפוף לקיומה של יתרת עובדים זרים, ככל שתהיה, לשנת 2020. את הבקשה יש להגיש על גבי נוסח חוברת הבקשה המצויה באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: www.moag.gov.il (להלן: "החוברת"), למחוז משרד החקלאות הסמוך למשק החקלאי בהתאם לרשימת המחוזות המפורטת מטה. בגידולים צמחיים חובה לבצע מיפוי של כל אחד מהשטחים המצוינים בחוברת. על הבקשה להתקבל במחוז לא יאוחר מיום 21 יולי 2020
הריני ‏להודיעכם ‏כי ‏במסגרת ‏ההקלות ‏הניתנות ‏לחקלאים ‏בעקבות ‏ההגבלות ‏שנקבעו ‏לכניסתם ‏של ‏עובדי‏ חקלאות ‏זרים ‏חדשים ‏או ‏חוזרים ‏מחו"ל ‏מחמת ‏מגפת ‏הקורונה, ‏הוחלט ‏לאפשר ‏באופן ‏זמני ‏ועד ‏ליום‏ 31.07.2020 ‏בלבד, ‏הליך ‏מהיר ‏לטיפול ‏בבקשות ‏חקלאים ‏לקליטת ‏עובדים ‏זרים ‏חלופיים ‏במקום ‏עובדים‏ זרים‏ הרשומים ‏על‏ שם‏ החקלאי‏ המבקש‏ בסטאטוס‏ נוטשים‏(זיכוי‏ נוטשים),‏ במקרים‏ בהם‏ סיום‏ ההעסקה‏ של‏ העובד‏ החילופי‏ המבוקש‏ דווח‏ לרשות‏ קודם‏ תאריך‏ חוזר‏ זה. ‏
מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, התאחדות חקלאי ישראל, התאחדות האיכרים בישראל, מועצת הצמחים והתאחדות התעשיינים בישראל מזמינים אתכם, היצרנים והחקלאים בישראל, לסמן את תוצרתכם בתו "מיוצר בישראל" ובכך לקדם את מכירת התוצרת הישראלית המקומית.   הסימון בתו יבדל את התוצרת הישראלית ויחזק את גאוות המגדלים תוך עידוד העדפת התוצרת המקומית בקרב הצרכנים
  תזכיר החוק מבוסס על הצעת חוק ממשלתית (הצעת החוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשע"ד – 2014) שאושרה ביום 19.5.14 בקריאה ראשונה על ידי הכנסת ה- 19, והוחל עליה דין רציפות לפי חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993 בכנסת ה- 20. נודה על קבלת הערותיכם עד ליום כ בתמוז, ה'תשפ 12-7-2020.
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הגדלת מסגרת ערבות המדינה לשם מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. האישור יאפשר לפתוח מסלול לעסקים בסיכון בסך 4 מיליארד שקלים בקרן ההלוואות בערבות המדינה. בחוזר פירוט עיקרי המסלול. חוזר ברית פיקוח 82/20
עיריית תל אביב – יפו מזמינה חקלאים ומגדלים מקומיים להשתתף בשוק האיכרים (החדש) "אנשי האדמה" בכיכר גבעון- תל אביב יפו.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237