קנט שילמה למגדלי הפלחה כ-57 מיליון ₪ בשלוש השנים האחרונות

10 נוב 2019
גלריה חקלאית גלריה חקלאית צילום - אמנון זיו

בשלוש השנים האחרונות שילמה קנט למגדלי הפלחה כ-57 מיליון ₪. כך עולה מנתוני הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לקראת חידוש ביטוחי הפלחה לעונת 2019-2020. מהנתונים עולה עוד כי בעונה האחרונה בלבד שילמה קנט למגדלי הפלחה פיצויים בהיקף של למעלה מ-23.5 מיליון ₪ עבור נזקי גשם, חום, שיטפונות וביטוח הכנסה. בהקשר זה חשוב לציין כי כ-18 מיליון ₪ שולמו בעונה החולפת בביטוח הכנסה למגדלי החיטה והשעורה. עיקר הנזק נגרם מירידה תלולה במחירי החיטה בבורסת הסחורות ומשנה שחונה במיוחד בדרום הארץ. פיצוי זה מהווה את אחד השיאים בתשלומי פיצויים בביטוח הכנסה כאשר היקף הפיצויים בעונה החולפת בלבד גבוה יותר מהיקף הפיצויים ב-3 השנים האחרונות גם יחד, ומעיד על חשיבותו הקריטית של ביטוח ההכנסה למגדלים.

ביטוח נזקי הטבע לגידולי הפלחה מכסה סיכוני טבע מוגדרים כגון קרה, סערה, שיטפון, עצירת גשמים ועוד.  במקרים רבים מדובר בשחתות שכבר נקטפו והושארו בשדות לייבוש ונרטבו מגשמים מאוחרים המסבים להן נזקים גדולים ולעיתים קרובות מדובר בהשמדת השחתות לחלוטין. נזקים משמעותיים נוספים עלולים להיגרם לגידולי הפלחה כתוצאה מברד ומסערה.

במסגרת חידוש ביטוח נזקי טבע, עודכנו דמי הביטוח ונוספו קודי גידול חדשים של סורגום, תלתן ובקיה לזרעים וניתן יהיה לרכוש ביטוח המותאם ליבול המרבי הצפוי בכל חלקה. יצוין כי במקרה של נזק מוחלט בחלקה המבוטחת, יסתיים הביטוח לגידול. במידה ויוחלט לזרוע מחדש, על המגדל לרכוש ביטוח לחלקה מחדש. בנוגע למקרה של נזק לחיטה כתוצאה מעצירת גשמים, חובה להמציא מסמכים (תעודות משלוח של המוכרים, חשבוניות קנייה, תוויות מאריזות הזרעים וכו') המעידים כי בחלקות הניזוקות נזרעו אך ורק זרעים מושבחים, מחוטאים ומאושרים (למעט זרעים אורגניים), כתנאי לקבלת דמי הביטוח.

במקביל לחידוש ביטוח נזקי הטבע, קנט מחדשת גם את ביטוח ההכנסה בפלחה. ביטוח ההכנסה של קנט, שהושק בשנת 2009, נועד לגדר את הסיכונים שלוקחים על עצמם מגדלי הפלחה ולהבטיח להם, לכל הפחות, הכנסה מינימאלית ידועה וקבועה מראש. הביטוח מונע מהמגדלים פגיעה כלכלית הנובעת משילוב של ירידת מחירי הגידולים בבורסת הסחורות בעת שיווקם, שינויים בשער הדולר או בשל ירידה בהיקפי התוצרת.  בעונה החולפת בלבד שילמה קנט למבוטחים בביטוח זה כ-18 מיליון ₪. בקנט מסבירים את היקף הפיצוי הגבוה בשנה האחרונה למגדלי הפלחה, במסגרת ביטוח ההכנסה, בשני גורמים. האחד בינלאומי והשני מקומי. מנתוני קנט עולה כי בשל שינויים עולמיים, מחיר החיטה בבורסת הסחורות ירד במהלך העונה החולפת בכ-20%. בנוסף לכך, למרות שהשנה החולפת הייתה שנה ברוכת משקעים מבחינת הממוצע הארצי, הרי שבדרום הארץ המצב היה שונה לחלוטין. המגדלים בדרום הארץ סבלו מאחת השנים השחונות ביותר בשנים האחרונות דבר שהביא לירידה חדה, ולעיתים לרמה אפסית, של יבול בגידולי החיטה. יתרה מכך, בחלק מהמקרים המגדלים  הפסיקו את גידולי החיטה, עוד במהלך העונה. שילוב שני הגורמים הביא להיקף הנזקים הגדול ובעקבותיו לגידול החד בהיקף הפיצויים שיקבלו המגדלים.

יצוין כי בביטוח ההכנסה בפלחה ניתן לבחור באחת משתי רמות השתתפות עצמית, 25% או 20% וניתן לרכוש ביטוח לפי יבול אישי למגדלים בהיקף שטח הגדול מ-2,000 דונם ובכפוף לאישור קנט. בכל מקרה, ההצטרפות לביטוח ההכנסה אפשרית למבוטחים בביטוח נזקי הטבע בפלחה בלבד.

ההצטרפות לביטוח הפלחה אפשרית עד ה-30/11/2019

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237