הנדון: תזכיר חוק מענק עידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

מזכ״ל האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, שלח מכתב בהול לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בבקשה להסיר את ההחרגה של חקלאים במשק המשפחתי ובאג״ש.

עו״ד קוכמן מציין במכתבו כי הופתע לגלות שבהצעת החוק מדירים בכוונת מכוון את החקלאים המאוגדים באגודות שיתופיות כמוצע בסעיף 2 ב'.

לדבריו, חקלאים במשק המשפחתי הינם עסקים קטנים לכל דבר ועניין ועצם התאגדותם באגודה שיתופיות אין לה כל קשר לפגיעה בעסקיו של החקלאי "משק המשפחתי" מהמצב המיוחד שנוצר בעקבות משבר הקורונה.

מיד עם תחילת המשבר היצוא החקלאי פסק, נסגרו השווקים הפתוחים והמסעדות והדבר הביא לפגיעה קשה בחקלאים רבים בכלל ובענפים מסוימים בפרט שהתבססו על היצוא, השווקים ומקומות ההסעדה.

חקלאים רבים נאלצו להשמיד את גידולי השדה בשל היעדר יכולת לקטוף ו/או לשווק או שהצליחו במקרה הטוב למכור רק חלק מתוצרתם.  יש לזכור כי ירקות ופירות אינו מוצר מדף שניתן להחזיקו שבועות ואם אינו נמכר הוא הולך נרקב!.

החקלאות נעזרת  בעובדים זרים שלא הוצאו לחל"ת כי הדבר לא אפשרי כך שלא נשלח דיווח לשירות התעסוקה על אף עובד זר "מובטל".  כך קרה שבנוסף למצב הקשה שאליו נקלעו החקלאים, הם נאלצו חלקם להמשיך ולשלם את משכורתם של אותם עובדים זרים.

החרגת העובדים לשיפוי המעביד , כפי שהדבר מנוסח בתת סעיף 2ג שבסעיף 1 מתבססת על היעדר הבנה למצב המיוחד שבו החקלאים היו בתקופה זו.

מזכ״ל האיחוד מוסיף כי ראוי להדגיש כי התיקונים הנדרשים בהצעת החוק מתייחסים רק לנושא הפגיעה בכוח האדם והשכר של המועסקים במשק המשפחתי ואינם מתייחסים לצורך בפיצוי בגין הפגיעה הכלכלית באותם ענפים חקלאיים שנאלצו להשמיד תוצרת או נפגעו בדרך אחרת מהמצב המיוחד שנוצר.

ומסיים את מכתבו בבקשה למספר תיקונים  בהחלטה ובהם מחיקת תתי סעיפים 2ב ו-2ג  בסעיף 1שבתזכיר הצעת החוק וכן לסייג את תת סעיף 2א סעיף 1 ככל שהדבר נוגע לעניינו של משק משפחתי חקלאי תהיה זכותם של בני המשפחה ליהנות מהמענקים ככל שיוחלט.

 

רצ״ב המכתב

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237