המזכיר של מושב ינון לשעבר עותר לבג"ץ כנגד רשם האגודות השיתופיות / איתן מימוני, עו״ד

01 ינו 2017

הרקע

ביום 24.10.2012, נתן רשם האגודות השיתופיות צו פירוק מפעיל למושב ינון ומינה לו מפרק. הצו ניתן על רקע דו"ח חקירה שמצא כשל ניהולי חמור אצל העותר, מזכיר המושב לשעבר, במסגרתו נמצא כי נמשכו כספים רבים מחשבונות האגודה, דבר שהוביל לקריסתה הכלכלית. הניסיונות לערער על צו הפירוק למשרד התמ"ת נדחו.

לגבי ההחלטה של המפרק לדחות את תביעות החוב שהגיש, פנה המזכיר לשעבר לרשם האגודות בטענות שונות נגד החלטות המפרק והליך הפירוק. בין היתר טען, כי לא היה מיוצג בהליך בפני המפרק, ושבהחלטתו של המפרק הוא חויב בתשלומים שונים למרות שההליך נפתח בתביעת חוב מטעמו. כמו כן, ביקש המזכיר לשעבר להאריך את המועד להגשת ערעור על החלטת המפרק העומד עפ"י החוק על 60 יום.

הרשם דחה את הטענות ואת הבקשה להארכת מועד הערעור, וזאת מאחר וערעור לגבי הפירוק כבר נדחה במשרד התמ"ת ואין טעם לערער על ההליך בשנית.

לאחר מכן, הוציא המפרק צו תשלום בפירוק כנגד המזכיר לשעבר לתשלום יתרת חובו כפי שמופיע בספרי האגודה. על אף שבקשתו להארכת מועד הערעור נדחתה, הגיש המזכיר לשעבר בפני הרשם ערעור על החלטות המפרק ועל צו התשלום. הרשם דחה בשנית את מרבית טענותיו כנגד החלטות המפרק.

על החלטות הרשם עתר המזכיר לשעבר לבג"ץ. בעתירתו העלה שורה של טענות כנגד החלטותיו של רשם האגודות בעניין הליך הפירוק ובעניין דחיית בקשתו להארכת המועד להגשת הערעור.

מנגד טען הרשם, כי אין עילה להתערבות בהחלטותיו ובפרט שאלה מנומקות ומתייחסות לכלל טענות המזכיר לשעבר.

דיון והכרעה

ביהמ"ש העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק דחה פה אחד את העתירה, זאת בשל ההלכה כי בג"ץ אינו מוסמך לשבת כערכאת ערעור רגילה על החלטות רשם האגודות.

ביהמ"ש ציין, כי החוסר בחוק המסדיר ערכאת ערעור מסודרת על החלטותיו של רשם האגודות הוא בבחינת "אנומליה אנכרוניסטית אשר יש למצוא לה פתרון", אולם הבהיר כי כל עוד לא הוסדר הדבר בחקיקה, הוא לא ישמש כערכאת ערעור רגילה על החלטות הרשם.

מכל מקום, ביהמ"ש העיר כי עיין בהחלטות הרשם ולא מצא טעות בהחלטתו אשר יש להצדיק בגינה את התערבותו, וכן לא מצא ממש בטענותיו של המזכיר לשעבר.

סיכום

מכל האמור, דחה בג"ץ את העתירה, ופסק כי אין הוא יושב כערכאת ערעור על החלטותיו של רשם האגודות.

בג"ץ 5945/14 יונתן זאנדני נ' רשם האגודות השיתופיות, פס״ד מיום 16/11/16

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237