מילואימניקים שרכשו קרקע בבנייה נמוכה- זכאים להשבת תשלום שנגבה ביתר / דודו קוכמן, עו״ד

 בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד רשות מקרקעי ישראל בגין טענה לאי מתן ההנחה המלאה לחיילי המילואים פעילים שעמדו בתנאי החלטה 1261 ורכשו קרקע לבניה נמוכה נקבע בהסכם פשרה כי רשות מקרקעי ישראל תפרסם הודעה בעיתונות ותאפשר לכל מי שרכש קרקע להגיש בקשה על מנת לקבל את מה שנגבה באופן לא תקין.

התובעים שיוצגו על ידי עו"ד ניצן גדות ממשרד רדעי-גדות (ת"צ 12079-05-14 סיידו נ' רמ"י), טענו לפרשנות לא נכונה של רשות מקרקעי ישראל ליישום החלטה 1261.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1261 מעניקה בין היתר הטבה לחיילי מילואים פעילים הרוכשים קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז וכך נקבע בסעיף 3 להחלטה:

"בהקצאות קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של מכרז פומבי, חייל מילואים פעיל אשר זכה במכרז פומבי יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע מהמחיר שהוצע על ידיו במכרז על ידי הפחתת התמורה ב- 15% לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 50 אלף ₪. ההנחה תהא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד".

הדבר נכון גם לגבי חייל מילואים פעיל אשר רכש קרקע למגורים בבניה נמוכה, במסגרת חברותו בעמותה אשר השתתפה במכרז פומבי לרכישת המקרקעין.

ההחלטה מגדירה מיהו חייל מילואים פעיל הזכאי להנחה וקובעת כי מדובר "בחייל,  אשר נמנה על מערך המילואים של צה"ל ואשר צבר שתי תקופות שירות מילואים, בנות 3 שנים כל אחת ואשר בכל אחת מהן שירת לפחות 20 ימי מילואים ובכפוף להמצאת אישור חייל מילואים פעיל שש שנתי, או חייל אשר צבר 80 ימי מילואים במשך 6 שנים שקדמו לשנה בה מתבקשת ההנחה".

חייל מילואים שאינו עומד בתנאי ההחלטה, רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים שתוקם במנהל לצורך דיון בבקשות אלו.

בתובענה הייצוגית הועלתה על ידי המבקשים הטענה שעל מרכיב ההנחה הקבועה בהחלטה יש להוסיף את רכיב המע"מ, בעוד רשות מקרקעי ישראל הפחיתה בפועל מההנחה את רכיב המע"מ ואז חייבה במע"מ את העסקה כולה.

עילות התובענה כללו הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הפרת חובה חקוקה או רשלנות בהתאם לחוק הניזיקין (נוסח חדש) והתעשרות שלא כדין, כמשמעה בחוק עשיית עושר ולא במשפט

עם הגשת התובענה הגיעו הצדדים להסכמה על פשרה הקובעת כי כל חיילי המילואים הפעילים אשר בתקופה של 7 שנים שקדמו להגשת התביעה, זכו בהקצאת קרקע למגורים בהקצאת קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז ואשר ניתנה להם הנחה של 50,000 ₪ מכוח החלטה 1261 או החלטות שקדמו לה יהיו זכאים לחישוב מחדש של שיעור הנחת המילואים שההנחה תהיה בשיעור של 50,000 ₪ בצירוף מע"מ

רשות מקרקעי ישראל פרסמה באתר הרשות את הדרך שבה יכולים חיילי מילואים פעילים הזכאים להשבת כספי המע"מ לפנות אליהם.

https://apps.land.gov.il/Forms/#/refund-details

מדובר על תובענה ייצוגית שהוגשה במאי 2014 על החלטה שאושרה ב-2012 ויכולים כאמור להגיש חיילי מילואים פעילים ביצעו עסקאות לרכישת קרקע כאמור עד 7 שנים לאחור ממועד הגשת התובענה.

*. הכותב הינו עו"ד המתמחה במנהל מקרקעי ישראל ואגודות שיתופיות ומשמש כמזכ"ל האיחוד החקלאי

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237