לא רק גשמי ברכה: היקף הנזקים שגרם מזג האוויר החורפי לחקלאים עד כה: למעלה מ-80 מיליון ₪

החורף הנוכחי הביא עימו גשמי ברכה בכמויות שלא נראו בארץ שנים, אבל גם נזקים כבדים לחקלאים. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי עבור נזקי מזג האוויר בשלושת חודשי החורף האחרונים (דצמבר-פברואר) תפצה קנט את החקלאים בלמעלה מ-80 מיליון ₪. בקנט מציינים כי מדובר בנתונים ראשוניים כאשר אומדן הנזקים הסופי יתברר רק בהמשך.

מנתוני קנט עולה, כי עיקר הנזק עד כה, נגרם עקב סערות ומשבי רוח חזקים שהתחוללו בחודשים האחרונים בכל חלקי בארץ ופגעו בגידולים השונים, ובכלל זה לנשר של פרי מהעצים ולפציעה של קליפת פרי ההדר. נזק משמעותי שהביא עימו מזג האוויר, עד כה, היה הברד. בדומה לנזקי הסערה, גם הברד פוצע את הפירות והירקות וגורם, במקרים רבים, לפסילתם לשיווק.

הגשמים העזים והכמויות הגדולות שירדו עד כה גרמו גם להצפות ושיטפונות של שטחי גידול ולהצפתם של גידולים שונים בבוץ ומים.

מגדלי הצפון נהנים מהחורף

עוד עולה מנתוני קנט כי עיקר הנזקים, עד כה, נגרמו למגדלים בדרום הארץ ולאחריהם למגדלים במרכז הארץ. הדרום התאפיין השנה במיעוט גשמים שגרמו לנזק גדול בגידולי הפלחה. המגדלים נאלצו להפוך את שטחי הפלחה עקב היבול הנמוך וקנט תפצה מגדלים אלו במסגרת ביטוח הכנסה. נראה כי השנה הברוכה במשקעים בצפון הארץ שהביאה לעלייה משמעותית במפלס הכנרת, הביאה ברכה גם לחקלאים בצפון. למרות החורף הסוער, היקף הנזקים למגדלים בצפון הארץ היה נמוך משאר האזורים.

ומי היו הגידולים שספגו את מרבית הנזקים עד כה? מנתוני קנט עולה כי במהלך החודשים דצמבר-פברואר ניזוקו מגדלי תפוחי האדמה ומגדלי העגבניות. מבין גידולי הפירות השונים, את הנזקים הגדולים כתוצאה ממזג האוויר החורפי ספגו מגדלי ההדרים ומגדלי האבוקדו. נזקים משמעותיים נוספים נגרמו למגדלי הבצל והמלפפונים ולמגדלי הבננות. בגידולי הבננות הנזקים נגרמו הן לבתי הרשת בהם מגודלות הבננות שבמקרים רבים קרסו בשל הרוחות העזות והן לבננות עצמן.

יצויין כי נזקי מזג האוויר לגידולים החקלאיים מבוטחים על ידי קנט , הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, כך שמעבר לעוגמת הנפש הרבה שבירידה לטמיון של הגידולים, החקלאים יפוצו על הנזקים הכלכליים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237