נמשך הגידול בהיקף הפיצויים של קנט למגדלי הבקר

30 דצמ 2018

נמשך הגידול בהיקף הפיצויים שמשלמת קנט למגדלי הבקר. מנתוני הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות עולה כי בשנת 2018 ביצעה קנט כ-38,000 פינויים של פגרי בקר, בענפי הבקר השונים, בעלות כוללת של כ-18 מיליון ₪. מדובר בגידול של למעלה מ-12% לעומת שנת 2017 בה הסתכמה העלות הכוללת בכ-16 מיליון ₪. יצוין כי בעשור האחרון נרשם גידול מתמיד בהיקף הפיצויים כאשר בשנת 2007, לשם השוואה, עמד היקף הפיצויים  על כ-7 מיליון ₪ בלבד. 

קנט מבטחת מספרי ענפי בקר: בקר לחלב ברפתות, בקר לבשר במרעה ובקר לבשר במפטמות. קנט מציעה למגדלי הבקר ביטוח פינוי וכילוי, המאפשר פינוי מסודר של פגרי הבקר מהמשק ומונע מפגע תברואתי, שמירה על בריאות הציבור והתאמה לתנאי איכות הסביבה. בנוסף, בענפי הבקר לחלב ובקר במרעה מציעה קנט למגדלים לרכוש ביטוח משולב מפני תמותות וגניבות. על פי נתוני החברה, מתוך 18 מיליון השקלים, כ-13 מיליון ₪ שולמו בענף בקר לחלב, כ-2 מיליון ₪  בענף בקר במרעה וכ-3 מיליון ₪ בענף בקר במפטמות.

בקר לחלב ברפתות -  תכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצרכים הייחודיים של הרפתות ומאפשרת ייצוב מהותי בהכנסות הרפתנים במקרה של נזקים גדולים. יצוין כי הביטוח מכסה את עלויות פינוי פגרי הבקר משטחי הגידול או בשר שנפסל בבית המטבחיים לאתר כילוי מרכזי. ביטוח זה מאפשר ניקוי השוק מבשר פגום וכן שליטה ברמה הלאומית על מחלות אליהן חשוף הענף. השילוב בין השירותים הווטרינריים, מועצת החלב, קנט, וחברת א.ע ביו אקולוגיה מאפשר עמידה בסטנדרטים הגבוהים שמציבים גורמי איכות הסביבה. עד השנה ביטוח פינוי וכילוי נרכש ע"י המועצה כביטוח בסיסי לכלל הרפתנים. אולם, החל מינואר 2019, המועצה לא תרכוש יותר ביטוח זה ולכן הביטוח הופך להיות ביטוח פינוי וכילוי מורחב אותו יש לרכוש ישירות בקנט, המועצה תשתתף בחלק מעלות דמי הביטוח. מגדל שלא ירכוש ביטוח זה בקנט לא יהיה מבוטח בעונת 2019 ולא יוכל לקבל שירות של פינוי וכילוי לפגרים בנוסף, רק מגדל שירכוש ביטוח מורחב זה יוכל לרכוש גם ביטוח כנגד תמותות וגניבות. ביטוח תמותות וגניבות שמציעה קנט מהווה חלק חשוב בהגנה על הרפתנים. השנה היינו עדים לנזקים גדולים ברפתות  באיזור צפון הארץ ומזרחה ובעמק חפר שהתבטאו בתמותה של עשרות פרות  כתוצאה ממחלת קדחת 3 הימים וכחול הלשון. ביטוח זה מעניק כיסוי למקרי תמותה מכל סיבה שלא הוחרגה בחוזה הביטוח, שחיטה דחופה המתבצעת בבית המטבחיים וגניבה. יצויין כי המסגרת זו יש לבטח את כל ראשי הבקר לחלב ברפתות מגיל 8 ימים ואילך.

ביטוח בקר במפטמות - על הבקר המבוטח להיות מסומן על פי חוק ועל המגדל לבטח את כלל העגלים בעדר הבקר לבשר במפטמה. יצוין כי גם בביטוח זה, החל  מינואר 2019 יחול שינוי בביטוח פינוי וכילוי לפגרי הבקר לבשר שמקורם מרפת החלב. הביטוח לא יירכש על ידי המועצה לכלל המגדלים וכל מגדל בקר במפטמות שברשותו עגלים שמקורם מרפת החלב יידרש לרכוש ביטוח לפינוי וכילוי ישירות מקנט.


ביטוח בקר במרעה - תכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצורך למתן פתרון לצמצום אוכלוסיית בעלי החיים הטורפים וכן מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה. השתתפות הממשלה ב- 80% מדמי הביטוח מאפשרת הצטרפות לביטוח במחיר נמוך במיוחד. החל מעונת 2019, בנוסף לביטוח פינוי וכילוי, קנט מציעה גם ביטוח משולב כנגד תמותות וגניבות. רכישת ביטח זה מותנית ברכישת ביטוח פינוי וכילוי.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237